Create Invoice

Vydavateľstvo Živena - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vydavateľstvo Živena
Status Destroyed
PIN 31353797
Date create 02 July 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Vydavateľstvo Živena
Vansovej 2
81103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353797
 • Registered seat: Vydavateľstvo Živena, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Date create: 02 July 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.07.2008Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo Živena, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
   propagácia periodickej a neperiodickej tlače
   inzertná a reklamná činnosť
   výroba odevných modelov a ich predvádzanie aj predaj
   prevádzkovanie agentúry fotomodeliek a obchodná spolupráca s domácimi aj zahraničnými agentúrami príbuzného zamerania
   kúpa a predaj tovaru s výnimkou položiek, ktoré si vyžadujú osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.05.2006Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Živena, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   02.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo Živena, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Spojná 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Balažia - člen predstavenstva Palackého 16 Martin 036 08 Vznik funkcie: 12.05.2000
   JUDr. Miloslava Čutková - člen predstavenstva Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.05.2000
   PaedDr. Helena Husárová - člen predstavenstva Záhradná 264 Hrnčiarske Zalužany 980 12 Vznik funkcie: 02.07.2001
   Ing. Jaroslav Pilát - podpredseda predstavenstva Mudroňova 42 Martin 036 01 Vznik funkcie: 12.05.2000
   Ing. Eva Somorová - predseda predstavenstva Košútska 4216/4 Martin-Košúty 036 01 Vznik funkcie: 02.07.2001
   17.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Somorová - predseda predstavenstva Košútska 4216/4 Martin-Košúty 036 01 Vznik funkcie: 02.07.2001
   16.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Somorová - predseda predstavenstva Sladkovičova 44 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 02.07.2001
   16.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Balažia - člen predstavenstva Palackého 16 Martin 036 08 Vznik funkcie: 12.05.2000
   JUDr. Miloslava Čutková - člen predstavenstva Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.05.2000
   PaedDr. Helena Husárová - člen predstavenstva Záhradná 264 Hrnčiarske Zalužany 980 12 Vznik funkcie: 02.07.2001
   Ing. Jaroslav Pilát - podpredseda predstavenstva Mudroňova 42 Martin 036 01 Vznik funkcie: 12.05.2000
   Eva Somorová - predseda predstavenstva Sladkovičova 44 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 02.07.2001
   15.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Balažia - člen predstavenstva Palackého 16 Martin 036 08
   JUDr. Miloslava Čutková - člen predstavenstva Krížna 38 Bratislava 811 07
   PaedDr. Helena Husárová - člen predstavenstva Záhradná 264 Hrnčiarske Zalužany 980 12
   Ing. Jaroslav Pilát - podpredseda predstavenstva Mudroňova 42 Martin 036 01
   Eva Somorová - predseda predstavenstva Sladkovičova 44 Ivánka pri Dunaji 900 28
   27.09.2001Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Helena Husárová - člen predstavenstva Záhradná 264 Hrnčiarske Zalužany 980 12
   Eva Somorová - predseda predstavenstva Sladkovičova 44 Ivánka pri Dunaji 900 28
   26.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Capová - člen predstavenstva Kukorelliho 30 Humenné 066 01
   PhDr. Marta Danielová - predseda predstavenstva Švabinského 12 Bratislava 851 01
   18.10.2000Nové sidlo:
   Spojná 1 Bratislava 811 06
   17.10.2000Zrušené sidlo:
   Štefánikova 4 Bratislava 811 05
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emanuel Balažia - člen predstavenstva Palackého 16 Martin 036 08
   Anna Capová - člen predstavenstva Kukorelliho 30 Humenné 066 01
   JUDr. Miloslava Čutková - člen predstavenstva Krížna 38 Bratislava 811 07
   PhDr. Marta Danielová - predseda predstavenstva Švabinského 12 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Pilát - podpredseda predstavenstva Mudroňova 42 Martin 036 01
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Borgulová - členpredstavenstva Záhradnícka 11 Komárno 945 01
   Anna Capová - člen predstavenstva Kukorelliho 30 Humenné
   Emília Hudecová - člen predstavenstva K nemocnici 780/15 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Jana Majerčíková - predseda predstavenstva Dlhá 31 Nitra 949 01
   PhDr. Ľudovít Veselý - člen predstavenstva Bazovského 18 Bratislava 841 01
   06.07.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľudovít Veselý - člen predstavenstva Bazovského 18 Bratislava 841 01
   05.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Červenka - členpredstavenstva Jankolova 7 Bratislava 851 05
   24.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Mária Borgulová - členpredstavenstva Záhradnícka 11 Komárno 945 01
   Anna Capová - člen predstavenstva Kukorelliho 30 Humenné
   Ing. Štefan Červenka - členpredstavenstva Jankolova 7 Bratislava 851 05
   Emília Hudecová - člen predstavenstva K nemocnici 780/15 Bánovce nad Bebravou 957 01
   Jana Majerčíková - predseda predstavenstva Dlhá 31 Nitra 949 01
   23.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslava Endrychová - podpredseda Mozartova 17 Bratislava
   PhDr. Ladislav Hagara - predseda Klo-bučnícka 4 Bratislava
   PhDr. Mária Chaloupková Mlynská 1001/5 Stupava
   Ing. Emília Kontrová 43 Adamovské Kochanovce 913 05
   Ing. Jozef Malíček Andrusovova 10 Bratislava
   19.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Kontrová 43 Adamovské Kochanovce 913 05
   18.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Ferková Narcisova 8 Bratislava
   02.07.1993Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Živena, a.s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 4 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
   propagácia periodickej a neperiodickej tlače
   inzertná a reklamná činnosť
   výroba odevných modelov a ich predvádzanie aj predaj
   prevádzkovanie agentúry fotomodeliek a obchodná spolupráca s domácimi aj zahraničnými agentúrami príbuzného zamerania
   kúpa a predaj tovaru s výnimkou položiek, ktoré si vyžadujú osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jaroslava Endrychová - podpredseda Mozartova 17 Bratislava
   JUDr. Marta Ferková Narcisova 8 Bratislava
   PhDr. Ladislav Hagara - predseda Klo-bučnícka 4 Bratislava
   PhDr. Mária Chaloupková Mlynská 1001/5 Stupava
   Ing. Jozef Malíček Andrusovova 10 Bratislava