Create Invoice

Česká poisťovňa - Slovensko, akciová, skratka: ČPS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Česká poisťovňa - Slovensko, akciová, skratka: ČPS
Status Destroyed
PIN 31354327
TIN 2021327627
Date create 12 July 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Česká poisťovňa - Slovensko, akciová, skratka: ČPS
Plynárenská 7/C
82479
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354327 TIN: 2021327627
 • Registered seat: Česká poisťovňa - Slovensko, akciová, skratka: ČPS, Plynárenská 7/C, 82479, Bratislava
 • Date create: 12 July 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.09.2008Zrušené obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/C Bratislava 824 79
   Zrušeny predmety činnosti:
   A - Životné poisteniePoistné odvetvie
   1.) poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
   2.) poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
   3.) poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
   4.) poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
   5.) dôchodkové poistenie
   6.) poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
   B - Neživotné poisteniePoistné odvetvie
   1. Poistenie úrazua) s jednorázovým plnením,b) s opakovaným plnením,c) s kombinovaným plnením,d) cestujúcich
   2. Poistenie chorobya) s jednorázovým plnením,b) s opakovaným plnením,c) s kombinovaným plnením,d) zmluvné poistenie a pripoistenie
   3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových,a) motorových,b) nemotorových
   4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch
   6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch,a) riečnych,b) jazerných,c) námorných
   7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedený v bodoch 3 až 7 spôsobenýcha) požiarom,b) výbuchom,c) víchricou,d) prírodnými živlami inými ako víchrica,e) jadrovou energiou,f) zosuvom alebo zosadením pôdy
   9. Poistenie iných škôd na inom majetku ako je uvedené v bodoch 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo iným príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla,b) dopravcu
   11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
   12. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
   13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
   14. Poistenie úverua) všeobecná platobná neschopnosť,b) exportný úver,c) splátkový úver,d) hypotekárny úver,e) poľnohospodársky úver
   16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania,b) nedostatočného prijmu,c) zlých poveternostných podmienok,d) statu zisku,e) trvalých všeobecných nákladov,f) neočakávaných obchodných výdajov,g) straty trhovej hodnoty,h) straty pravidelného zdroja príjmov,i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty,j) ostatných finančných strát
   18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Ježdík - predseda Hálkova 7/1368 Liberec Česká republika Vznik funkcie: 19.03.2008
   JUDr. Lenka Pěnčíková - člen Krosenská 533 Praha Česká republika Vznik funkcie: 19.03.2008
   Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva Merhautova 986/111 Brno 613 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2004
   Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva Bratří Sousedíků 1088 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2008
   25.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva Bratří Sousedíků 1088 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2008
   24.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva Bratˇí Sousedíkú 1088 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2004
   25.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ježdík - predseda Hálkova 7/1368 Liberec Česká republika Vznik funkcie: 19.03.2008
   JUDr. Lenka Pěnčíková - člen Krosenská 533 Praha Česká republika Vznik funkcie: 19.03.2008
   24.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Hálkova 1368/7 Liberec Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1993
   JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva Krosenská 533 Praha Česká repulika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   19.07.2006Nové predmety činnosti:
   B - Neživotné poisteniePoistné odvetvie
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva Merhautova 986/111 Brno 613 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2004
   18.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   B - Neživostné poisteniePoistné odvetvie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva Merhautova 986/11 Brno 613 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2004
   09.06.2005Nové predmety činnosti:
   B - Neživostné poisteniePoistné odvetvie
   A - Životné poisteniePoistné odvetvie
   1.) poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
   2.) poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
   3.) poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
   4.) poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
   5.) dôchodkové poistenie
   6.) poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
   1. Poistenie úrazua) s jednorázovým plnením,b) s opakovaným plnením,c) s kombinovaným plnením,d) cestujúcich
   2. Poistenie chorobya) s jednorázovým plnením,b) s opakovaným plnením,c) s kombinovaným plnením,d) zmluvné poistenie a pripoistenie
   3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových,a) motorových,b) nemotorových
   4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
   5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch
   6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch,a) riečnych,b) jazerných,c) námorných
   7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
   8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedený v bodoch 3 až 7 spôsobenýcha) požiarom,b) výbuchom,c) víchricou,d) prírodnými živlami inými ako víchrica,e) jadrovou energiou,f) zosuvom alebo zosadením pôdy
   9. Poistenie iných škôd na inom majetku ako je uvedené v bodoch 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom alebo iným príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8
   10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla,b) dopravcu
   11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
   12. poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
   13. všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
   14. Poistenie úverua) všeobecná platobná neschopnosť,b) exportný úver,c) splátkový úver,d) hypotekárny úver,e) poľnohospodársky úver
   16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania,b) nedostatočného prijmu,c) zlých poveternostných podmienok,d) statu zisku,e) trvalých všeobecných nákladov,f) neočakávaných obchodných výdajov,g) straty trhovej hodnoty,h) straty pravidelného zdroja príjmov,i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty,j) ostatných finančných strát
   18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu
   08.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poistenie majetku fyzických osôb
   poistenie majetku právnických osôb
   úrazové poistenie fyzických osôb
   životné poistenie fyzických osôb
   poistenie zahraničných rizík
   poistenie zodpovednoti za škody fyzických a právnických osôb s výnimkou zákonných foriem poistenia zodpovednosti za škody
   povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Antonín Nekvinda - člen a podpredseda predstavenstva Merhautova 986/11 Brno 613 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2004
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.1998
   13.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Polešovský - člen predstavenstva Bratˇí Sousedíkú 1088 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2004
   12.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva Veslařská 3253 Mělník Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.2000
   02.04.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/C Bratislava 824 79
   01.04.2004Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   02.04.2003Nové obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.
   01.04.2003Zrušené obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť,
   31.07.2002Nové predmety činnosti:
   povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Hálkova 1368/7 Liberec Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1993
   Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.1998
   Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva Veslařská 3253 Mělník Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.2000
   JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva Krosenská 533 Praha Česká repulika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   30.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Hálkova 1368/7 Liberec Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva Veslařská 3253 Mělník Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva Krosenská 533 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Blažeková - členka Kašmírska 13 Bratislava
   20.09.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Hálkova 1368/7 Liberec Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Sametova 718 Liberec Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 20 Bratislava
   20.10.2000Nové obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť,
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Antonín Nekvinda - podpredseda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   Ing. Ján Paleček - člen predstavenstva Veslařská 3253 Mělník Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   19.10.2000Zrušené obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť, Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 3a Bratislava 810 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Harmata - člen Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Ľubica Uherčíková - podpredsedkyňa Nobelova 1/a Bratislava
   Vladimíra Hovorková - členka predstavenstva Rezlerova 308 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   Ing. Antonín Nekvinda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   27.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Antonín Nekvinda Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   03.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lýdia Blažeková - členka Kašmírska 13 Bratislava
   Vladimíra Hovorková - členka predstavenstva Rezlerova 308 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Lenka Pěnčíková - členka predstavenstva Krosenská 533 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lýdia Blažeková - členka Pluhová 12 Bratislava
   Ing. Peter Prokop - člen Bochovská 4/540 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Ing. Michal Větrovský - člen Nad svahem 5 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lýdia Blažeková - členka Pluhová 12 Bratislava
   Ing. Ľuboš Harmata - člen Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Ľubica Uherčíková - podpredsedkyňa Nobelova 1/a Bratislava
   Ing. Peter Prokop - člen Bochovská 4/540 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Ing. Michal Větrovský - člen Nad svahem 5 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Bezděkovský - člen Jungmannova 20 Bratislava
   Vlasta Ospalá - člen Rajská 2 Bratislava
   Ing. Ľubica Uherčíková Nobelova 1/a Bratislava
   Ing. Pavel Pálka Opálkova 16 Brno Česká republika pobyt na území SR : Korytnícka 3 Bratislava
   19.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Vlasta Ospalá - člen Rajská 2 Bratislava
   18.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Máčovský - člen Eisnerova 11 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko akciová spoločnosť, Bratislava
   Nové sidlo:
   Lazaretská 3a Bratislava 810 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Máčovský - člen Eisnerova 11 Bratislava
   31.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 25 Bratislava 820 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Chudoba - člen Odborárska 44 Bratislava
   26.01.1995Nové sidlo:
   Ružová dolina 25 Bratislava 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bezděkovský - člen Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Jiří Chudoba - člen Odborárska 44 Bratislava
   25.01.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Chudoba Staroměstské nám. 19 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poistenie majetku fyzických osôb
   poistenie majetku právnických osôb
   úrazové poistenie fyzických osôb
   životné poistenie fyzických osôb
   poistenie zahraničných rizík
   poistenie zodpovednoti za škody fyzických a právnických osôb s výnimkou zákonných foriem poistenia zodpovednosti za škody
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubica Uherčíková Nobelova 1/a Bratislava
   Ing. Jiří Chudoba Staroměstské nám. 19 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   JUDr. Jan Ježdík - predseda Sametova 718 Liberec Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Pavel Pálka Opálkova 16 Brno Česká republika pobyt na území SR : Korytnícka 3 Bratislava