Create Invoice

CBSK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CBSK
Status Destroyed
PIN 31354581
Date create 16 July 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CBSK
Klemensova 2/A
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354581
 • Registered seat: CBSK, Klemensova 2/A, 81109, Bratislava
 • Date create: 16 July 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.2008Zrušené obchodné meno:
   CBSK a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Klemensova 2/A Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Thierry Hebraud - člen Janáčkovo nábřeží 49 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.06.2006
   21.06.2006Nové obchodné meno:
   CBSK a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Thierry Hebraud - člen Janáčkovo nábřeží 49 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.06.2006
   20.06.2006Zrušené obchodné meno:
   CALYON BANK SLOVAKIA a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hrozány Súľovská 50 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.1997
   Jaroslav Zubák Vavilovova 7 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1996
   Eric Patrice Maurin - predseda predstavenstva rue Amiral de Joinville 1 Neuilly sur Seine 922 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.10.2004
   Philippe Hartmann Rue de la Glaciere 13/16 Metz F57000 Francúzska republika Vznik funkcie: 14.10.2002
   14.07.2005Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   13.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   25.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Eric Patrice Maurin - predseda predstavenstva rue Amiral de Joinville 1 Neuilly sur Seine 922 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.10.2004
   24.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Michel Giovannetti - predseda predstavenstva 38 bis, Avenue du Petit Parc Vincennes 943 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Kĺzavá 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   26.05.2004Nové obchodné meno:
   CALYON BANK SLOVAKIA a.s.
   25.05.2004Zrušené obchodné meno:
   CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA a.s.
   22.09.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Hrozány Súľovská 50 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.1997
   Jaroslav Zubák Vavilovova 7 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1996
   Jean-Michel Giovannetti - predseda predstavenstva 38 bis, Avenue du Petit Parc Vincennes 943 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Kĺzavá 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   21.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Hrozány Súľovská 50 Bratislava
   Jaroslav Zubák Vavilovova 7 Bratislava
   Jean-Michel Giovannetti - predseda predstavenstva 38 bis, Avenue du Petit Parc Vincennes 943 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Kĺzavá 2 Bratislava
   19.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Philippe Hartmann Rue de la Glaciere 13/16 Metz F57000 Francúzska republika Vznik funkcie: 14.10.2002
   18.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   David Karl Alexandre Dickel 22 Rue du dr Francois Marcq-en-Baroeul Francúzko prechodný pobyt na území SR : Na Kalvárii 3366/20 Bratislava Skončenie funkcie: 14.10.2002
   28.06.2002Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   platobný styk a zúčtovanie
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   27.06.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť /nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   20.01.2000Nové sidlo:
   Klemensova 2/A Bratislava 811 09
   19.01.2000Zrušené sidlo:
   Medená 22 Bratislava 811 02
   23.06.1999Nový štatutárny orgán:
   David Karl Alexandre Dickel 22 Rue du dr Francois Marcq-en-Baroeul Francúzko prechodný pobyt na území SR : Na Kalvárii 3366/20 Bratislava Skončenie funkcie: 14.10.2002
   22.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Benoit Gueroult 17, Rue des Galons Meudon 921 90 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Plávku 1 Bratislava
   19.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Martin Hrozány Súľovská 50 Bratislava
   Jean-Michel Giovannetti - predseda predstavenstva 38 bis, Avenue du Petit Parc Vincennes 943 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Kĺzavá 2 Bratislava
   Benoit Gueroult 17, Rue des Galons Meudon 921 90 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Plávku 1 Bratislava
   18.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 1195/22 Bratislava
   Igor Pažický Bartókova 1 Bratislava
   22.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 1195/22 Bratislava
   21.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 24 Bratislava
   Fausto Sorgente Révova 8 Bratislava
   15.04.1997Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenská činnosť /nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 24 Bratislava
   14.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   Spoločnosť bude vykonávať činnosť v oblasti domáceho a medzinárodného bankovníctva vo všetkých smeroch, v slovenských korunách a v zahraničných menách, zahŕňajúc okrem iného aj nasledovné transakcie:
   poskytovať úvery a pôžičky spoločnostiam, právnickým a fyzických osobám
   poskytovať služby v oblasti domácich a za hraničných platieb a clearingového systému
   vykonávať všetky operácie s obligáciami, a všetkými inými cennými papiermi, investovať do cenných papierov na vlastný účet
   vykonávať operácie so šekmi a zmenkami
   viesť účty v zahraničných menách, ako aj v slovenských korunách
   vykonávať transakcie v oblasti všetkých typov platobných kariet, či už vydaných spoločnosťou alebo inými právnickými subjektami
   poskytovať akékoľvek záruky, porady a konzultácie akéhokoľvek druhu
   vykonávať činnosti pri financovaní prenájmu nákupu alebo predaja nehnuteľností a poskytovať všetky s tým spojené služby
   poskytovať služby pri obchodnom financovaní medziiným otváranie akreditívov
   obchodovanie s devízovými hodnotami a zároveň poskytovanie zmenárenských služieb
   zúčastňovanie sa na privatizácii štátneho majetku v Slovenskej republike
   zabezpečovať financovanie projektov
   nakupovať, predávať a obchodovať s devízami a komoditami, vrátane termínovaných obcho- dov (futures) akéhokoľvek druhu
   poskytovať služby pri vydávaní akcií a poskytovať doplnkové služby
   prijímať vklady od spoločností, právnických a fyzických osôb
   poskytovať depozitné služby, obhospodarovať a spravovať cenné papiere a iné cenné hodnoty; poskytovať nájomné a bezpečnostné schránky
   vykonávať akékoľvek sprostredkovateľské, maklérske konzultačné alebo poradenské činnosti akéhokoľvek druhu, včítane portfolio managementu
   vykonávať činnosti pri leasingu, prenájme a disponovaní s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami, poskytovať finančný leasing
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 24 Bratislava
   09.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Igor Pažický Bartókova 1 Bratislava
   Jaroslav Zubák Vavilovova 7 Bratislava
   08.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Labun Hlavná 9 Bratislava
   08.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Joel Babin - predseda predstavenstva Zvolenská 24 Bratislava
   Vladimír Labun Hlavná 9 Bratislava
   Fausto Sorgente Révova 8 Bratislava
   07.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Labun Hotel Forum Bratislava
   Michel Becquey Hotel Forum Bratislava
   Ing. Vladimír Valach Nezábudkova 26 Bratislava
   06.12.1994Nové sidlo:
   Medená 22 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prijímať vklady od spoločností, právnických a fyzických osôb
   poskytovať depozitné služby, obhospodarovať a spravovať cenné papiere a iné cenné hodnoty; poskytovať nájomné a bezpečnostné schránky
   vykonávať akékoľvek sprostredkovateľské, maklérske konzultačné alebo poradenské činnosti akéhokoľvek druhu, včítane portfolio managementu
   vykonávať činnosti pri leasingu, prenájme a disponovaní s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami, poskytovať finančný leasing
   05.12.1994Zrušené sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímať vklady od spoločností, právnických a fyzických osôb
   poskytovať depozitné služby, obhospodarovať a spravovať cenné papiere a iné cenné hodnoty; poskytovať nájomné a bezpečnostné schránky
   vykonávať akékoľvek sprostredkovateľské, maklérske konzultačné alebo poradenské činnosti akéhokoľvek druhu, včítane portfolio managementu
   vykonávať činnosti pri leasingu, prenájme a disponovaní s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami, poskytovať finančný leasing
   16.07.1993Nové obchodné meno:
   CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Spoločnosť bude vykonávať činnosť v oblasti domáceho a medzinárodného bankovníctva vo všetkých smeroch, v slovenských korunách a v zahraničných menách, zahŕňajúc okrem iného aj nasledovné transakcie:
   prijímať vklady od spoločností, právnických a fyzických osôb
   poskytovať úvery a pôžičky spoločnostiam, právnickým a fyzických osobám
   poskytovať služby v oblasti domácich a za hraničných platieb a clearingového systému
   vykonávať všetky operácie s obligáciami, a všetkými inými cennými papiermi, investovať do cenných papierov na vlastný účet
   vykonávať operácie so šekmi a zmenkami
   poskytovať depozitné služby, obhospodarovať a spravovať cenné papiere a iné cenné hodnoty; poskytovať nájomné a bezpečnostné schránky
   viesť účty v zahraničných menách, ako aj v slovenských korunách
   vykonávať transakcie v oblasti všetkých typov platobných kariet, či už vydaných spoločnosťou alebo inými právnickými subjektami
   poskytovať akékoľvek záruky, porady a konzultácie akéhokoľvek druhu
   vykonávať akékoľvek sprostredkovateľské, maklérske konzultačné alebo poradenské činnosti akéhokoľvek druhu, včítane portfolio managementu
   vykonávať činnosti pri financovaní prenájmu nákupu alebo predaja nehnuteľností a poskytovať všetky s tým spojené služby
   vykonávať činnosti pri leasingu, prenájme a disponovaní s nehnuteľnosťami a hnuteľnými vecami, poskytovať finančný leasing
   poskytovať služby pri obchodnom financovaní medziiným otváranie akreditívov
   obchodovanie s devízovými hodnotami a zároveň poskytovanie zmenárenských služieb
   zúčastňovanie sa na privatizácii štátneho majetku v Slovenskej republike
   zabezpečovať financovanie projektov
   nakupovať, predávať a obchodovať s devízami a komoditami, vrátane termínovaných obcho- dov (futures) akéhokoľvek druhu
   poskytovať služby pri vydávaní akcií a poskytovať doplnkové služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Labun Hotel Forum Bratislava
   Michel Becquey Hotel Forum Bratislava
   Ing. Vladimír Valach Nezábudkova 26 Bratislava