Create Invoice

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
PIN 31354955
TIN 2020294947
VAT number SK2020294947
Date create 20 July 1993
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 520 941 €
Capital 139 511 €
Contact Information
Phone(s) 0244454197, 0244454195, 0903264883
Mobile phone(s) 0903264883
Fax(es) 0244454197, 0244454195, 0254777593
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 211,219
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,410
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 6,410
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 6,410
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,826
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 70,266
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 70,266
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,266
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 129,560
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,461
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 126,099
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,983
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,983
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 211,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,757
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,757
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 215,976
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 282
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 282
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 212,182
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 41,454
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,454
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 159,531
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Liabilities from social insurance (336) 3,381
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,378
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,512
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,512
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 520,941
III. Revenues from sale of services (602, 606) 520,906
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,234
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 9,779
D. Services (účtová group of 51) 170,170
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 125,310
E.1. Wages and salaries (521, 522) 92,532
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 30,114
4. Social expenses (527, 528) 2,664
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 126,873
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,128
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,128
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,974
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,707
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,957
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 29
2. Other interest income (662A) 29
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,918
O. Exchange rate losses (563) 56
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,862
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,889
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,818
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4
S. The transfer of the shares in the profit or loss to a shareholder of (+/- 596) 80,814
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354955 TIN: 2020294947 VAT number: SK2020294947
 • Registered seat: ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná, Palisády 36, 81106, Bratislava
 • Date create: 20 July 1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  JUDr. Ing. Michal Guttmann 0 € (0%) Štefánikova 5 Bratislava
  JUDr. Vladimír Rott 0 € (0%) Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
  JUDr. Michal Růžička 0 € (0%) Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   JUDr. Michal Růžička Dvouletky 171 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   03.03.2007Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Dominova 2465/11 Praha 5 158 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Vinohradnícka 279 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 20.07.1993
   02.03.2007Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava
   20.07.1993Nové obchodné meno:
   ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a právna pomoc a sprostredkovateľská činnosť fyzickým a právnickým osobám vo veciach sa duševného vlastníctva a vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou, najmä činnosť patentových zástupcov a komerčných právnikov vykonávaná pomocou fyzických osôb na to oprávnených
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   JUDr. Vladimír Rott Za Valem 1497/10 Praha 4 148 00 Česká republika
   JUDr. Michal Rúžička Dvouletky 171 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Ing. Michal Guttmann Štefánikova 5 Bratislava
   Ing. Jozef Neuschl Tbiliská 11 Bratislava