Create Invoice

MOFINA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MOFINA
PIN 31355021
TIN 2020811815
VAT number SK2020811815
Date create 09 July 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MOFINA
Súkenická 41
90001
Bratislava
Financial information
Sales and income 298 598 €
Profit -57 840 €
Capital 1 437 182 €
Own capital 300 645 €
Contact Information
Email recepcia@hotelmajolika.sk
Phone(s) 0336908500, 0336421063
Fax(es) 0336908555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,448,788
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,313,788
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,313,788
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,295,865
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 17,923
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,000
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 51,283
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,000
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,283
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 14,173
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,654
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,654
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 519
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 34,000
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 34,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 35,544
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 968
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 34,576
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,448,788
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 242,805
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 497,909
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 497,909
A.III. Other capital funds (413) 400,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 54
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 54
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -597,318
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -597,318
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,840
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,205,983
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 136
9. Liabilities from social fund (472) 136
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 928,609
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 13,275
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,275
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 900,203
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,900
7. Liabilities from social insurance (336) 2,042
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,334
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,855
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,837
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,837
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 275,401
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 287,992
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 298,598
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 100,944
III. Revenues from sale of services (602, 606) 187,048
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 167
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,439
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 349,072
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 78,896
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 50,097
D. Services (účtová group of 51) 32,681
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 74,554
E.1. Wages and salaries (521, 522) 54,295
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 18,216
4. Social expenses (527, 528) 2,043
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,157
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 109,433
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 109,433
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,254
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,474
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,318
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,408
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,186
2. Other expense (562A) 5,186
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,222
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,405
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -56,879
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,840
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355021 TIN: 2020811815 VAT number: SK2020811815
 • Registered seat: MOFINA, Súkenická 41, 90001, Bratislava
 • Date create: 09 July 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90 11.01.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Štefan Gregorička 418 243 € (84%) Podhorská 62 Dubová 900 90
  WEBSTAV, s.r.o. 79 665 € (16%) Dubová 900 90
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.05.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   28.05.2008Nové sidlo:
   Súkenická 41 Modra 900 01
   27.05.2008Zrušené sidlo:
   Podhorská 62 Dubová 900 90
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2004
   14.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 11.01.2006
   13.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26
   10.11.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie tanečných, divadelných, hudobných predstavení a iných verejných, kultúrnych a športových podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   20.07.2004Noví spoločníci:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Gregorička Hlavná 71 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 01.07.2004
   19.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová Vznik funkcie: 13.06.2003
   15.12.2003Nové sidlo:
   Podhorská 62 Dubová 900 90
   Noví spoločníci:
   WEBSTAV, s.r.o. IČO: 35 792 299 Podhorská 62 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.12.2003Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   FINASCO spol. s r.o. Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Dolná 138 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Guido Catterina Štefánikova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Milan Červenka Svätoplukova 10 Pezinok Vznik funkcie: 13.06.2003
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Guido Catterina Štefánikova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Milan Červenka Svätoplukova 10 Pezinok Vznik funkcie: 13.06.2003
   Ing. Štefan Gregorička Podhorská 62 Dubová Vznik funkcie: 13.06.2003
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.02.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Guido Catterina Štefánikova 21 Bratislava
   28.02.1995Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   27.02.1995Zrušené sidlo:
   Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   MOFINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technického múzea keramickej technológie
   múzea hrnčiarskych a keramických výrobkov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne dekoratívnej a úžitkovej keramiky, suvenírov
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   FINASCO spol. s r.o. Štefánikova 21 Bratislava 811 05
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Dolná 138 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Guido Catterina Štefánikova 21 Bratislava