Create Invoice

PLUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PLUS
PIN 31355099
TIN 2020325164
VAT number SK2020325164
Date create 12 July 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PLUS
Hollého 3
08001
Bratislava
Financial information
Sales and income 487 082 €
Profit 27 031 €
Capital 905 894 €
Own capital 846 568 €
Contact Information
Email m.kollarova@centrum.sk
Phone(s) 0264287253, 0517721376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 678,135
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 230,657
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 230,657
A.II.1. Land (031) - /092A/ 7,830
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 217,126
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,701
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 446,535
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 25,718
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,718
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 408,201
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 51,123
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,123
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,474
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 352,604
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,616
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,869
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 3,747
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 943
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 435
4. Accrued income short-term (385A) 508
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 678,135
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 604,611
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 189,970
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 189,970
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,899
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 385,711
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 385,711
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,031
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,200
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 88
9. Liabilities from social fund (472) 88
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 68,778
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 37,222
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,222
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,150
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,403
7. Liabilities from social insurance (336) 1,096
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,334
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,334
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,324
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 1,324
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 487,071
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 487,082
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 445,155
III. Revenues from sale of services (602, 606) 41,917
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,659
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 371,682
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,306
D. Services (účtová group of 51) 33,637
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 38,375
E.1. Wages and salaries (521, 522) 27,726
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,759
4. Social expenses (527, 528) 890
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,232
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 22,561
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 22,561
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 866
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,423
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,447
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,550
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 27,550
2. Other interest income (662A) 27,550
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,211
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,211
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,339
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,762
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,731
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,731
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355099 TIN: 2020325164 VAT number: SK2020325164
 • Registered seat: PLUS, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Date create: 12 July 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.06.2002Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Zuzana Chmeliarová Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 24.04.2002
   04.06.2002Zrušené sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.11.1995Nové sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   24.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   07.02.1995Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava