Create Invoice

ACNielsen Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 11.01.2016
Basic information
Business name ACNielsen Slovakia
PIN 31355587
TIN 2020317838
VAT number SK2020317838
Date create 29 July 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ACNielsen Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 890 227 €
Profit -76 371 €
Capital 1 527 577 €
Own capital 467 854 €
Contact Information
Email sona.hvozdarova@nielsen.com
Website http://www.nielsen.com;http://www.acnielsen.com
Phone(s) +421255567842
Fax(es) 0255425164
Date of updating data: 11.01.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,326,523
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 46,545
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 2,219
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,219
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 44,326
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 44,326
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,138,498
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 78,418
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,862
8. Deferred tax asset (481A) 71,556
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 885,980
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 841,391
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 841,391
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,589
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 174,100
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,868
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 169,232
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 141,480
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,628
4. Accrued income short-term (385A) 138,852
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,326,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 386,505
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 455,573
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 455,573
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -76,371
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 891,430
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 11,225
9. Liabilities from social fund (472) 11,225
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 328,676
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 201,944
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 201,944
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 36,383
7. Liabilities from social insurance (336) 23,390
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,726
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 233
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 551,529
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 230,343
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 321,186
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 48,588
4. Deferred income short-term (384A) 48,588
Date of updating data: 11.01.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,571,364
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,890,227
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,571,364
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 318,863
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,915,734
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 66,426
D. Services (účtová group of 51) 3,954,569
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 845,073
E.1. Wages and salaries (521, 522) 625,700
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 202,622
4. Social expenses (527, 528) 16,751
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,374
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 38,457
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 38,457
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,835
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,507
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 550,369
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,288
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 7,286
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,131
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3
2. Other expense (562A) 3
O. Exchange rate losses (563) 4,611
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 11,517
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,843
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,350
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 42,021
R.1. Income tax expense current (591, 595) 85,518
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -43,497
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -76,371
Date of updating data: 11.01.2016
Date of updating data: 11.01.2016
 • PIN :31355587 TIN: 2020317838 VAT number: SK2020317838
 • Registered seat: ACNielsen Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Date create: 29 July 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 06.10.1997
  Kyriakos Kyriakou ve Střešovičkách 1080/18 Praha 6 160 00 Česká republika 01.11.2009
  Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 16.03.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ACNielsen Cyprus Limited 6 639 € (100%) Limassol Cyprus
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.01.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 Vznik funkcie: 16.03.2010
   01.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Kyriakos Kyriakou ve Střešovičkách 1080/18 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2009
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.1997
   26.11.2002Noví spoločníci:
   ACNielsen Cyprus Limited 284 Arch. Makarios III Avenue 3105 Limassol Cyprus
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   ACNielsen Slovakia s.r.o.
   29.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   nakladateľská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače