Create Invoice

Investičná BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičná BRATISLAVA
Status Destroyed
PIN 31357059
Date create 01 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičná BRATISLAVA
Šafárikovo nám. 4
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357059
 • Registered seat: Investičná BRATISLAVA, Šafárikovo nám. 4, 81102, Bratislava
 • Date create: 01 September 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.11.1999Zrušené obchodné meno:
   Investičná spoločnosť BRATISLAVA, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   zriaďovanie investičných fondov, správa majetku investičných fondov
   zriaďovanie podielových fondov a správa majetku v podielových fondoch
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Reháková - členka predstavenstva Tilgnerova 11 Bratislava
   Terézia Slatkovská - členka predstavenstva Pri kríži 20 Bratislava
   Ing. Zdenek Šípoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Karola Adlera 15 Bratislava
   06.04.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Reháková - členka predstavenstva Tilgnerova 11 Bratislava
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šimurka - podpredseda predstavenstva Karola Ádlera 11 Bratislava
   15.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Terézia Slatkovská - členka predstavenstva Pri kríži 20 Bratislava
   14.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Móriková - členka predstavenstva Žarnovická 5 Bratislava
   23.05.1996Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na podnikanie
   realizácia individuálneho a kolektívneho investovania
   zriaďovanie investičných fondov, správa majetku investičných fondov
   zriaďovanie podielových fondov a správa majetku v podielových fondoch
   22.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa § 2 ods. 1 zákona č. 248/1992 o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   26.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Móriková - členka predstavenstva Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. František Šimurka - podpredseda predstavenstva Karola Ádlera 11 Bratislava
   Ing. Zdenek Šípoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Karola Adlera 15 Bratislava
   25.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Drozdová Hany Meličkovej 22 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Zdenek Šípoš Karola Adlera 15 Bratislava
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Investičná spoločnosť BRATISLAVA, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Drozdová Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Ing. Zdenek Šípoš Karola Adlera 15 Bratislava
   10.07.1995Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVA, investičná spoločnosť a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Drábiková Karadžičova 57 Bratislava
   Ing. Róbert Ďurček Na dolinách 12 Praha Česká republika
   26.10.1994Nové obchodné meno:
   BRATISLAVA, investičná spoločnosť a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 832 64
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Renáta Drábiková Karadžičova 57 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Róbert Ďurček Na dolinách 12 Praha Česká republika
   25.10.1994Zrušené obchodné meno:
   INFORAMA, investičná spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Gunduličova 4 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ondrej Čapo Špitálska 57 Bratislava
   Miroslav Paštrnák Špitálska 30 Bratislava
   Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Eleonóra Tuhárska Bullova 25 Bratislava
   Juraj Urbanovič ul. MUDr. Bodického 17 Modra
   01.09.1993Nové obchodné meno:
   INFORAMA, investičná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Gunduličova 4 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti podnikania podľa § 2 ods. 1 zákona č. 248/1992 o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ondrej Čapo Špitálska 57 Bratislava
   Miroslav Paštrnák Špitálska 30 Bratislava
   Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Eleonóra Tuhárska Bullova 25 Bratislava
   Juraj Urbanovič ul. MUDr. Bodického 17 Modra