Create Invoice

KONTA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONTA
Status Destroyed
PIN 31357539
Date create 10 September 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KONTA
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357539
 • Registered seat: KONTA, Saratovská 26/A, 84102, Bratislava
 • Date create: 10 September 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.09.2003Zrušené obchodné meno:
   KONTA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Fusek Fadruszova 13 Bratislava
   Štefan Galo Obežná 6 Bratislava
   Marian Ivan Lipského 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Fusek Fadruszova 13 Bratislava
   Štefan Galo Obežná 6 Bratislava
   02.05.2000Nové sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Agátová 1 Bratislava 844 27
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo;
   zemné práce pomocou stavebných mechanizmov;
   prípravné práce pre stavbu;
   letná a zimná údržba a čistenie komuniká- cií;
   čistenie a údržba verejných priestorov;
   verejná cestná nákladná doprava;
   prevoz odpadu vo veľkokapacitných kontajne- roch;
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, preprava zvláštnych a nebezpečných odpadov za účelom ich zneškodnenia
   05.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob- chodu a zákaziek;
   opravy motorových vozidiel a mechanizmov;
   pohostinská činnosť
   14.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Ivan Lipského 4 Bratislava
   23.08.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, preprava zvláštnych a nebezpečných odpadov za účelom ich zneškodnenia
   10.09.1993Nové obchodné meno:
   KONTA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátová 1 Bratislava 844 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo;
   zemné práce pomocou stavebných mechanizmov;
   prípravné práce pre stavbu;
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob- chodu a zákaziek;
   letná a zimná údržba a čistenie komuniká- cií;
   čistenie a údržba verejných priestorov;
   opravy motorových vozidiel a mechanizmov;
   verejná cestná nákladná doprava;
   prevoz odpadu vo veľkokapacitných kontajne- roch;
   Noví spoločníci:
   Milan Fusek Fadruszova 13 Bratislava
   Štefan Galo Obežná 6 Bratislava
   Marian Ivan Lipského 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Fusek Fadruszova 13 Bratislava
   Štefan Galo Obežná 6 Bratislava
   Marian Ivan Lipského 4 Bratislava