Create Invoice

BPT LEASING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BPT LEASING
PIN 31357814
TIN 2020321919
VAT number SK2020321919
Date create 15 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BPT LEASING
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 544 839 €
Profit 2 881 517 €
Capital 23 030 383 €
Own capital 20 877 740 €
Contact Information
Email info@bptleasing.sk
Website http://www.bptleasing.sk
Phone(s) +421248705013, +421243412222, +421248705011
Mobile phone(s) +421911456855, +421917561601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 23,849,717
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 374,532
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 374,532
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 201,982
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 172,550
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,457,472
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 818,241
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 818,241
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,962,781
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,545,510
8. Deferred tax asset (481A) 417,271
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 6,030,718
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 11,432
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,432
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,019,286
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 64,260
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 64,260
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,581,472
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 206
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 6,581,266
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 17,713
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,658
4. Accrued income short-term (385A) 13,055
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 23,849,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,013,037
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 12,779,800
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 12,779,800
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,828,119
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,828,119
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -152,448
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -152,448
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,676,049
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,676,049
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,881,517
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 832,958
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 36,786
9. Liabilities from social fund (472) 3,861
12. Deferred tax liability (481A) 32,925
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,814
2. Other provisions (459A, 45X) 1,814
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 774,319
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 134,688
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,688
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 214,485
7. Liabilities from social insurance (336) 10,120
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 405,802
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,224
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,039
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 20,039
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 3,722
4. Deferred income short-term (384A) 3,722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,190,989
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,544,839
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,461,540
III. Revenues from sale of services (602, 606) 221,491
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,700
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 857,108
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,485,666
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,550,331
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 21,041
D. Services (účtová group of 51) 177,043
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 549,220
E.1. Wages and salaries (521, 522) 495,019
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 3,600
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 44,627
4. Social expenses (527, 528) 5,974
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 22,236
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 56,002
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 56,002
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,997
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -1,111,975
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,771
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,059,173
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -65,384
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,673,019
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 2,551
3. Other income from short-term financial assets (666A) 2,551
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,484,229
2. Other interest income (662A) 1,484,229
XII. Foreign exchange gains (663) 103
XIV. Other income from financial activities (668) 1,186,136
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,318
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,314
2. Other expense (562A) 2,314
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 35,004
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,635,701
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,694,874
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 813,357
R.1. Income tax expense current (591, 595) 297,019
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 516,338
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,881,517
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31357814 TIN: 2020321919 VAT number: SK2020321919
 • Registered seat: BPT LEASING, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Date create: 15 September 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Roman Zubaľ predseda Vajnorská 2 Bratislava 831 04 16.02.2004
  Ivan Zubaľ člen V záhradách 6 Bratislava 811 02 16.02.2004
  Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 05.05.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Mihál Toryská 25/5058 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.05.2008
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   26.01.2007Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta
   16.06.2006Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   15.06.2006Zrušené obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   leasing
   07.05.2004Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny lízing v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené s lízingom
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 6 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.02.2004
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   18.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Tomek - člen predstavenstva Martinengova 4 Bratislava Vznik funkcie: 21.01.2003 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   Ing. Roman Zubaľ - predseda predstavenstva Vajnorská 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   JUDr. Ivan Zubaľ - člen predstavenstva V záhradách 2029/6 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.1993 Skončenie funkcie: 16.02.2004
   17.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klimo Pluhová 77 Bratislava
   Ing. Milan Svocák Beniakova 28 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Koloman Kertész Ludanská cesta 27 Levice
   Ing. Jaroslav Mašek Hlaváčikova 9 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kubaliak Hradby 15 Brezno 977 01
   JUDr. Ivan Zubaľ V záhradách 2029/6 Bratislava
   11.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   04.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jasovský, CSc. Komenského 7 Zvolenská Slatina
   03.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   16.10.1995Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Celušák, CSc. Dunajská 24 Bratislava
   Ing. Marián Polhorský Novosvetská 22 Bratislava
   Ing. Peter Valent Wuppertálska 47 Košice
   Ing. Roman Zubaľ Vajnorská 2 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ pod Urbanom 33 Levice
   15.10.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   15.09.1993Nové obchodné meno:
   BPT LEASING, akciová spoločnosť v skratke BPT LEASING, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných predmetov
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Klučka Platanová 14/26 Žilina
   Ing. Dušan Pacúch Sekulská 4 Bratislava
   Ing. Marian Šedo Ševčenkova 29 Bratislava
   JUDr. Ivan Zubaľ Pod Urbanom 33 Levice