Create Invoice

SLOVNAFT-METALCHEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVNAFT-METALCHEM
Status Destroyed
PIN 31358659
Date create 29 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SLOVNAFT-METALCHEM
Vlčie hrdlo
82412
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358659
 • Registered seat: SLOVNAFT-METALCHEM, Vlčie hrdlo, 82412, Bratislava
 • Date create: 29 September 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.05.1999Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT-METALCHEM a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   sprostredkovanie výroby a predaja
   opravárenská činnosť strojov a náradia pre obrábanie, tvárnenie a zváranie - mechanic- kých častí
   konštrukčné a technologické služby
   prenájom priemyselného tovaru
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technologických dopravných zariadení
   tlakových zariadení
   výroba nástrojov
   výroba kovových konštrukcií, výroba kovo- vých prefabrikátov pre stavby
   povrchová úprava kovov (nátery)
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie ur- čených tlakových zariadení, nádržkových vozňov a kontajnerov ISO do skúšobného pretlaku 2,9 Mpa
   výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia tla- kových zariadení triedy I. - IV. skupiny A a triedy, skupiny B
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby, - revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   montáž, opravy, revízie vyhradených plyno- vých zariadení (potrubie, rozvody)
   skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruk- tívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
   výroba výrobkov z plastických látok
   konzultačná a poradenská služba v predmete podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vendelín Íro - predseda Plachého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Kalvoda - podpredseda Vysoká 25 Bratislava
   Ing. Ladislav Macsicza - člen Rajecká 32 Bratislava
   Ondrej Vavrovič - člen Korytnícka 4 Bratislava
   25.02.1998Nové predmety činnosti:
   výroba nástrojov
   výroba kovových konštrukcií, výroba kovo- vých prefabrikátov pre stavby
   povrchová úprava kovov (nátery)
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie ur- čených tlakových zariadení, nádržkových vozňov a kontajnerov ISO do skúšobného pretlaku 2,9 Mpa
   výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia tla- kových zariadení triedy I. - IV. skupiny A a triedy, skupiny B
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby, - revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   montáž, opravy, revízie vyhradených plyno- vých zariadení (potrubie, rozvody)
   skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruk- tívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
   výroba výrobkov z plastických látok
   konzultačná a poradenská služba v predmete podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Íro - predseda Plachého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Kalvoda - podpredseda Vysoká 25 Bratislava
   Ing. Ladislav Macsicza - člen Rajecká 32 Bratislava
   Ondrej Vavrovič - člen Korytnícka 4 Bratislava
   24.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kalvoda Vysoká 25 Bratislava
   Ing. Jozef Kopernický - podpredseda Znievska 38 Bratislava
   Ing. Vladimír Ožvolda Beňadická 28 Bratislava
   Ondrej Vavrovič Korytnícka 4 Bratislava
   Ing. Kurt Vavrovič - predseda Sklodows-kej 4 Bratislava
   31.05.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby a predaja
   opravárenská činnosť strojov a náradia pre obrábanie, tvárnenie a zváranie - mechanic- kých častí
   konštrukčné a technologické služby
   prenájom priemyselného tovaru
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technologických dopravných zariadení
   tlakových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.09.1993Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT-METALCHEM a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kalvoda Vysoká 25 Bratislava
   Ing. Jozef Kopernický - podpredseda Znievska 38 Bratislava
   Ing. Vladimír Ožvolda Beňadická 28 Bratislava
   Ondrej Vavrovič Korytnícka 4 Bratislava
   Ing. Kurt Vavrovič - predseda Sklodows-kej 4 Bratislava