Create Invoice

Druhý harvardský dividendový investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Druhý harvardský dividendový investičný fond
Status In liquidation
PIN 31358756
TIN 2020846916
Date create 30 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Druhý harvardský dividendový investičný fond
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31358756 TIN: 2020846916
 • Registered seat: Druhý harvardský dividendový investičný fond, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Date create: 30 September 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   Druhý harvardský dividendový investičný fond, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.04.1996Zrušené obchodné meno:
   Druhý harvardský dividendový investičný fond, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Anna Hudáková - člen predstavenstva Vigľašská 13 Bratislava
   Ing. Tibor Izák - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Svätoplukova 7 Košice
   Elena Štupická - člen predstavenstva J. Poničana 9 Bratislava
   18.08.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Hudáková - člen predstavenstva Vigľašská 13 Bratislava
   Elena Štupická - člen predstavenstva J. Poničana 9 Bratislava
   17.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Barnovský - člen predstavenstva Bieloruská 14 Bratislava
   Ing. Viera Dzifčáková - člen predstavenstva Pod lesom 43 Dolný Smokovec
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   Druhý harvardský dividendový investičný fond, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných bodov a ich investovanie v druhej vlne kupónovej privatizácie
   kúpa a predaj cenných papierov, hnuteľných vecí a nehnuteľností, vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve, ukladanie získaných finančných prostriedkov na osobitný účet v banke
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou investičného fondu podľa zák. č. 248/1992 Zb. v znení zák. č. 91/94 Z.z.
   20.09.1994Zrušené obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov a peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb
   použitie investičných prostriedkov na nákup cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení zákona č. 600/1992 Zb., s cieľom zabezpečiť akcionárom fondu postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielu na kapitále fondu
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov a peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb
   použitie investičných prostriedkov na nákup cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení zákona č. 600/1992 Zb., s cieľom zabezpečiť akcionárom fondu postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielu na kapitále fondu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Barnovský - člen predstavenstva Bieloruská 14 Bratislava
   Ing. Viera Dzifčáková - člen predstavenstva Pod lesom 43 Dolný Smokovec
   Ing. Tibor Izák - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Svätoplukova 7 Košice