Create Invoice

NCC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NCC
PIN 31359736
TIN 2020296102
VAT number SK2020296102
Date create 24 September 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NCC
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 245 050 €
Profit 23 850 €
Capital 581 180 €
Own capital 285 239 €
Contact Information
Phone(s) +421244442384, +421244442385, +421244442386, +421244442387
Fax(es) 0244442384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 541,148
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 89,920
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 42,851
2. Software (013) - /073, 091A/ 40,400
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 2,451
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 47,069
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 47,069
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 428,915
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 128,959
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 59,974
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,974
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 67,886
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,070
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 299,956
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,188
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 296,768
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 22,313
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 220
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 22,093
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 541,148
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,089
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 39,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 39,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,920
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,920
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 237,719
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 237,719
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,850
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,566
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,372
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 916
9. Liabilities from social fund (472) 6,204
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 6,252
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 164,435
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 53,463
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,802
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,661
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,067
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 30,927
7. Liabilities from social insurance (336) 21,382
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,644
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,952
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 29,759
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 29,759
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 24,493
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 977
4. Deferred income short-term (384A) 23,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,185,763
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,245,050
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,185,763
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 57,669
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,618
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,211,234
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 40,127
D. Services (účtová group of 51) 379,698
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 676,857
E.1. Wages and salaries (521, 522) 490,366
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 172,457
4. Social expenses (527, 528) 14,034
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,687
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 60,416
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 60,416
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 45,190
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,259
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,816
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 765,938
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 222
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 222
2. Other interest income (662A) 222
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,141
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,721
2. Other expense (562A) 1,721
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 420
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,919
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,897
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,047
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,047
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,850
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359736 TIN: 2020296102 VAT number: SK2020296102
 • Registered seat: NCC, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Date create: 24 September 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ivan Zemanovič predseda Astrová 48 Bratislava 821 02 09.02.2010
  Juraj Starzl člen Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 09.02.2010
  Stanislav Starzl člen Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 09.02.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.12.2010Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   09.02.2010Nové obchodné meno:
   NCC a. s.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   prenájom predmetov, zariadení a nehnuteľností i s prechodom do vlastníctva /leasing/
   konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   výroba výpočtovej a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Zemanovič - predseda predstavenstva Astrová 48 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Juraj Starzl - člen predstavenstva Hany Meličkovej 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.02.2010
   Stanislav Starzl - člen predstavenstva Klobučnícka 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.02.2010