Create Invoice

Sanitaria - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Sanitaria
PIN 31359957
TIN 2020315319
VAT number SK2020315319
Date create 14 October 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Sanitaria
Pod gaštanmi 8
82107
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 154 435 €
Profit -8 297 €
Capital 271 359 €
Own capital -181 150 €
Contact Information
Email sanitaria@stonline.sk
Phone(s) +421244450086, +421244454711, +421244454719
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 407,150
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 11,407
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 8,021
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 8,021
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 3,386
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 3,386
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,916
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 87,713
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 87,713
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 213,388
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 213,346
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 213,346
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 89,815
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,157
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 82,658
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,827
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,827
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 407,150
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,531
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 472,349
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -728,886
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 44,386
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -773,272
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,297
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 664,681
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,394
9. Liabilities from social fund (472) 1,394
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 658,669
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 480,261
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,634
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453,627
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,202
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,317
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,022
7. Liabilities from social insurance (336) 3,349
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,207
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,618
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,155,330
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,154,435
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,139,892
III. Revenues from sale of services (602, 606) 10,591
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,952
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,156,379
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 925,081
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,916
D. Services (účtová group of 51) 112,167
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 95,248
E.1. Wages and salaries (521, 522) 69,423
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 24,017
4. Social expenses (527, 528) 1,808
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 378
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,916
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,916
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 313
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,360
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,944
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,319
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 895
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 892
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,368
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 283
2. Other expense (562A) 283
O. Exchange rate losses (563) 3,335
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 750
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,473
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,417
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359957 TIN: 2020315319 VAT number: SK2020315319
 • Registered seat: Sanitaria, Pod gaštanmi 8, 82107, Bratislava
 • Date create: 14 October 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko 07.10.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, 6 639 € (100%) Viedeň 1230-A Rakúsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.11.2014Nové sidlo:
   Pod gaštanmi 8 Bratislava 821 07
   25.11.2014Zrušené sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   04.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Herbert Puhane Hengstlstrasse 6 Breitenfurt 2384 Rakúsko Vznik funkcie: 07.10.2009
   03.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   15.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 656/14 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 31.03.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   28.02.2007Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gastgebgasse N.27 Viedeň 1230-A Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 1113/51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   27.02.2007Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   04.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/4 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vrábel Soblahovská 51 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 01.01.2006
   18.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   20.01.2005Nové obchodné meno:
   Sanitaria, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 4/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Balaž J. Farkasa 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 29.11.2004
   19.01.2005Zrušené obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csányi Budovateľská 33/30 Komárno
   Helena Kaholeková Šustekova 2689 Bratislava
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   podlahárstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Dentalwaren Gesselschaft mbH, Gutheil-Schoder-Gasse 7A Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   03.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Emil Schulz Chalúpkova 2179/14 Piešťany
   02.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá
   14.10.1993Nové obchodné meno:
   Sanitária, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 66 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie dentálnych materiálov, stomatologických súprav a kresiel, dentálnych laboratórnych prístrojov a zariadení
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti dentálnych materiálov a stomatologických súprav
   propagácia vlastných výrobkov
   Noví spoločníci:
   SANITARIA - Deutalwaren Gesselschaft mbH, Riemergasse 7 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Stančík Štúrová 632/2 Stará Turá