Create Invoice

AMWAY SLOVENSKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AMWAY SLOVENSKO
Status In liquidation
PIN 31360254
TIN 2020301701
VAT number SK2020301701
Date create 19 October 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AMWAY SLOVENSKO
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 153 287 €
Profit -28 706 €
Capital 703 119 €
Own capital -865 400 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 580,219
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,056
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,056
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,056
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,083
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,520
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,520
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 444,755
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 395,170
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,170
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,585
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 63,808
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 588
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 63,220
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 67,080
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,196
4. Accrued income short-term (385A) 64,884
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 580,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -894,106
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 45,054
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 45,054
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 126,809
2. Other funds (427, 42X) 126,809
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,043,902
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,043,902
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,706
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,468,500
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 156
9. Liabilities from social fund (472) 156
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 549,101
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 499,639
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499,639
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,329
7. Liabilities from social insurance (336) 3,325
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,808
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 544,680
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,069
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 543,611
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 374,563
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,825
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 5,825
4. Deferred income short-term (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,147,679
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,153,287
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,437,540
III. Revenues from sale of services (602, 606) 710,139
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,603
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,005
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,108,466
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 815,378
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 53,948
D. Services (účtová group of 51) 3,115,019
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 108,608
E.1. Wages and salaries (521, 522) 76,606
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 27,427
4. Social expenses (527, 528) 4,575
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,858
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,681
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,681
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 5,528
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -13,478
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,924
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,821
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,334
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 913
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
XII. Foreign exchange gains (663) 909
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,769
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,107
2. Other expense (562A) 5,107
O. Exchange rate losses (563) 1,129
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 16,533
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,856
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,965
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 51,671
R.1. Income tax expense current (591, 595) 51,671
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360254 TIN: 2020301701 VAT number: SK2020301701
 • Registered seat: AMWAY SLOVENSKO, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Date create: 19 October 1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Amway International Development, Inc. 6 639 € (100%) City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.06.2015Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s. r. o., v likvidácii
   10.06.2015Zrušené obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   14.10.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   13.10.2014Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   20.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Michael Johannes Arthur van der Ploeg Minorstr. 17 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.04.2011
   19.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   14.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   13.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   27.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   26.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   16.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   15.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   09.09.1999Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   08.09.1999Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzka skladov vrátane colných skladov
   školiaca činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   01.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Zrušeny spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   18.07.1997Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   07.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   06.10.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava
   19.10.1993Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava