Create Invoice

Slovenergia, investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenergia, investičný fond
Status Destroyed
PIN 31360548
Date create 25 October 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slovenergia, investičný fond
M. Čulena 5
81646
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360548
 • Registered seat: Slovenergia, investičný fond, M. Čulena 5, 81646, Bratislava
 • Date create: 25 October 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2008Zrušené obchodné meno:
   Slovenergia, investičný fond, a.s. v likvidácii /v skratke SE-IF a.s. v likvidácii/
   Zrušené sidlo:
   M. Čulena 5 Bratislava 816 46
   Zrušeny predmety činnosti:
   cieľom investičnej politiky SE-IF a.s. je prevažne dlhodobý rast majetku. Preto zameranie podnikateľskej činnosti je zamerané v oblasti investičnej politiky na maximalizáciu kapitálového zhodnotenia investícií, t.j. na zvýšenie trhovej hodnoty akcií SE-IF a.s., ktoré sú jej základným imaním.
   investovanie investičných kupónov v druhej vlne kupónovej privatizácie za zverené investičné kupóny, bude SE-IF a.s. orientovať najmä do energetických organizácií palivoenergetického komplexu SR a ďalších organizácií.
   zhromažďované peňažné prostriedky bude SE-IF a.s. umiestňovať do podnikateľských subjektov a to jednak cenných papierov /predovšetkým akcií/, ako i do hnuteľných a nehnuteľných vecí a vkladov u peňažných ústavov.
   SE-IF a.s. vydáva za peňažné prostriedky zhromažďované za účelom kolektívneho investora akcie na majiteľa o rovnakej menovitej hodnote 1 tis. Sk /jeden tisíc Sk/.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Belica Gajova 5 Bratislava
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   Slovenergia, investičný fond, a.s. v likvidácii /v skratke SE-IF a.s. v likvidácii/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Belica Gajova 5 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   Slovenergia, investičný fond, a.s. /v skratke SE-IF a.s./
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Belica - podpredseda Gajova 5 Bratislava
   Ing. Viktor Bezák - predseda predstavenstva Záhumnie 477 Chynorany
   Ing. Vladimír Čukan - , člen predstavenstva Hnilická 9 Bratislava
   Ing. Pavol Kováčik - člen Dohnányho 16 Bratislava
   Ing. Alojz Moncmann - člen predstavenstva Gröslingova 10 Bratislava
   Ing. Michal Polóni - člen Gerlachovská 8 Žilina
   Ing. Ľubomír Šugra Okružná 10 Trnava
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   Slovenergia, investičný fond, a.s. /v skratke SE-IF a.s./
   Nové sidlo:
   M. Čulena 5 Bratislava 816 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   cieľom investičnej politiky SE-IF a.s. je prevažne dlhodobý rast majetku. Preto zameranie podnikateľskej činnosti je zamerané v oblasti investičnej politiky na maximalizáciu kapitálového zhodnotenia investícií, t.j. na zvýšenie trhovej hodnoty akcií SE-IF a.s., ktoré sú jej základným imaním.
   investovanie investičných kupónov v druhej vlne kupónovej privatizácie za zverené investičné kupóny, bude SE-IF a.s. orientovať najmä do energetických organizácií palivoenergetického komplexu SR a ďalších organizácií.
   zhromažďované peňažné prostriedky bude SE-IF a.s. umiestňovať do podnikateľských subjektov a to jednak cenných papierov /predovšetkým akcií/, ako i do hnuteľných a nehnuteľných vecí a vkladov u peňažných ústavov.
   SE-IF a.s. vydáva za peňažné prostriedky zhromažďované za účelom kolektívneho investora akcie na majiteľa o rovnakej menovitej hodnote 1 tis. Sk /jeden tisíc Sk/.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Belica - podpredseda Gajova 5 Bratislava
   Ing. Viktor Bezák - predseda predstavenstva Záhumnie 477 Chynorany
   Ing. Vladimír Čukan - , člen predstavenstva Hnilická 9 Bratislava
   Ing. Pavol Kováčik - člen Dohnányho 16 Bratislava
   Ing. Alojz Moncmann - člen predstavenstva Gröslingova 10 Bratislava
   Ing. Michal Polóni - člen Gerlachovská 8 Žilina
   Ing. Ľubomír Šugra Okružná 10 Trnava