Create Invoice

OVB Allfinanz Slovensko - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Business name OVB Allfinanz Slovensko
PIN 31361358
TIN 2020352719
VAT number SK2020352719
Date create 15 November 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat OVB Allfinanz Slovensko
Kukuričná 8
83248
Bratislava
Financial information
Sales and income 38 185 008 €
Profit 3 036 129 €
Capital 10 627 818 €
Own capital 4 255 604 €
Contact Information
Phone(s) 0905980828, 0905980829, 0915989123
Mobile phone(s) 0915989123
Fax(es) 0258102406
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,663,401
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 950,692
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 465,525
2. Software (013) - /073, 091A/ 465,525
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 386,584
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 4,467
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 201,841
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 178,276
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 2,000
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 98,583
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 8,299
6. Other loans (067A) - /096A/ 90,284
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,679,423
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 117,585
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117,585
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,645,877
8. Deferred tax asset (481A) 1,645,877
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,360,596
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,177,160
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,177,160
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 586
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,850
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,555,365
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 855
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,554,510
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 33,286
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 33,181
4. Accrued income short-term (385A) 105
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,663,401
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,663,390
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,000,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,000,000
A.III. Other capital funds (413) 0
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 427,261
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 427,261
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,036,129
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,000,011
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 10,097
9. Liabilities from social fund (472) 10,097
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,940,484
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,270,881
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,960
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,248,921
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 114,331
7. Liabilities from social insurance (336) 62,230
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 481,192
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,850
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,049,430
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 103,739
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,945,691
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 37,125,228
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 38,185,008
III. Revenues from sale of services (602, 606) 37,125,228
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 24,319
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035,461
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,147,757
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 450,486
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -2,776
D. Services (účtová group of 51) 29,874,531
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,651,913
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,009,004
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 0
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 580,108
4. Social expenses (527, 528) 62,801
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 11,672
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 498,319
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 498,319
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 0
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 22,098
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 213,603
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427,911
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,037,251
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,802,987
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,829
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 19,828
2. Other interest income (662A) 19,828
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,462
L. The cost of short-term financial assets (566) -900
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,625
2. Other expense (562A) 12,625
O. Exchange rate losses (563) 860
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 11,877
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,633
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,032,618
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 996,489
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,212,748
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -216,259
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,036,129
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016
 • PIN :31361358 TIN: 2020352719 VAT number: SK2020352719
 • Registered seat: OVB Allfinanz Slovensko, Kukuričná 8, 83248, Bratislava
 • Date create: 15 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Robert Schmidt člen Pažiť 591/35 Blatné 900 82 01.07.2015
  Ing. Jaroslav Vonkomer predseda Pezinská 291 Vinosady 902 01 03.10.2013
  Ing. Benedikt Fronc člen Na Sitine 3504/10 Bratislava 841 04 03.10.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.07.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Robert Schmidt - člen predstavenstva Pažiť 591/35 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 01.07.2015
   12.12.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch- poistenia alebo zaistenia,- kapitálového trhu,- doplnkového dôchodkového sporenia,- prijímania vkladov,- poskytovania úverov,- starobného dôchodkového sporenia
   15.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Vonkomer - predseda predstavenstva Pezinská 291 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 03.10.2013
   Ing. Benedikt Fronc - člen predstavenstva Na Sitine 3504/10 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.10.2013
   13.07.2012Nové sidlo:
   Kukuričná 8 Bratislava 3 832 48
   02.10.2008Nové obchodné meno:
   OVB Allfinanz Slovensko a. s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo