Create Invoice

IKS & partner - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IKS & partner
PIN 31361625
TIN 2020329388
VAT number SK2020329388
Date create 08 November 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IKS & partner
Bencúrova 25
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 53 878 €
Profit 7 729 €
Capital 14 077 €
Own capital 6 482 €
Contact Information
Email ikspartner@stonline.sk
Phone(s) +421243421041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 29,245
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 22,806
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 22,806
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 22,806
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,041
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 672
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 672
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 672
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,369
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 561
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 398
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 29,245
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,211
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -821
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -821
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,729
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,034
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,817
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 771
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 734
7. Liabilities from social insurance (336) 437
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,875
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,217
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,217
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 53,878
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 53,878
III. Revenues from sale of services (602, 606) 44,995
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 8,883
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,772
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,303
D. Services (účtová group of 51) 8,455
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 16,778
E.1. Wages and salaries (521, 522) 11,700
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,118
4. Social expenses (527, 528) 960
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 500
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,937
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,336
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,106
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,237
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 93
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,013
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,284
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,284
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31361625 TIN: 2020329388 VAT number: SK2020329388
 • Registered seat: IKS & partner, Bencúrova 25, 82104, Bratislava
 • Date create: 08 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 08.11.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Lýdia Ižová 2 656 € (40%) Jakabova 25 Bratislava 821 04
  Jozef Ižo 3 983 € (60%) Bratislava 821 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 08.11.1993
   22.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   audítorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   IKS & partner, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava