Create Invoice

C - Shop - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Business name C - Shop
PIN 31362028
TIN 2020301899
VAT number SK7020000097
Date create 24 November 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat C - Shop
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 13 932 054 €
Profit 3 092 342 €
Capital 9 922 420 €
Own capital 7 951 117 €
Contact Information
Email c-shop@c-shop.sk
Phone(s) 0268207272
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,765,122
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 287,704
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 287,704
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 124,808
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 162,896
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,475,558
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,092,105
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 361
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,091,744
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 14,374
8. Deferred tax asset (481A) 14,374
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,366,852
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,759,762
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,967
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 869,795
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 2,604,874
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,124
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,227
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,227
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,860
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,842
3. Accrued income long-term (385A) 18
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,765,122
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,099,645
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,092,342
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,665,357
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,002,294
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 2,000,000
9. Liabilities from social fund (472) 2,294
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 6,120
2. Other provisions (459A, 45X) 6,120
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,570,616
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 948,738
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,808
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,930
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,730
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 34,312
7. Liabilities from social insurance (336) 20,999
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563,837
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 86,327
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,528
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,799
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 120
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 120
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 13,931,611
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 13,932,054
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,419,299
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,512,312
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 93
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,928,935
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,841,208
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 114,583
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -250
D. Services (účtová group of 51) 1,197,259
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 679,561
E.1. Wages and salaries (521, 522) 476,001
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 166,313
4. Social expenses (527, 528) 37,247
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,643
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 39,632
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 39,632
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 5,106
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,193
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,003,119
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,778,811
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 870
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 867
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 867
XII. Foreign exchange gains (663) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,498
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 15,103
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 15,103
O. Exchange rate losses (563) 41
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 354
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,628
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,988,491
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 896,149
R.1. Income tax expense current (591, 595) 884,375
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 11,774
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,092,342
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016
 • PIN :31362028 TIN: 2020301899 VAT number: SK7020000097
 • Registered seat: C - Shop, Einsteinova 25, 85101, Bratislava
 • Date create: 24 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 01.07.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jérôme Olivier Valette Kysucká 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   03.02.2015Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   04.09.2009Nové sidlo:
   Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2009
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   C - Shop, spol. s r.o.
   24.11.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel