Create Invoice

MAYA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name MAYA
PIN 31362095
TIN 2020296190
VAT number SK2020296190
Date create 25 November 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MAYA
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 378 901 €
Profit 204 505 €
Capital 9 565 394 €
Own capital 7 132 729 €
Contact Information
Phone(s) +421244460014, +421244460011
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,793,595
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 134,077
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 8,060
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 60
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 8,000
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 118,806
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 118,806
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 7,211
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,655,333
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 53,988
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 481
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 53,507
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 450,377
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 352,749
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,749
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,747
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,881
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,150,968
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,443
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,146,525
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,185
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,503
4. Accrued income short-term (385A) 1,682
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,793,595
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,337,234
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,194,983
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,194,983
A.III. Other capital funds (413) 18,071
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 119,498
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 21,631
2. Other funds (427, 42X) 21,631
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,778,546
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,778,546
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,505
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,360
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,757
9. Liabilities from social fund (472) 1,541
12. Deferred tax liability (481A) 1,216
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 410,861
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 345,337
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,337
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,028
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,585
7. Liabilities from social insurance (336) 12,554
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,357
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,742
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,062
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 680
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 26,001
4. Deferred income short-term (384A) 26,001
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,363,500
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,378,901
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,794,060
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -3,576
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 583,440
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,118,040
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 36,346
D. Services (účtová group of 51) 998,783
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 531,403
E.1. Wages and salaries (521, 522) 451,087
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 73,331
4. Social expenses (527, 528) 6,985
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,982
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 540,070
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 540,070
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 548
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,908
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 260,861
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,355
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214,718
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 212,157
2. Other interest income (662A) 212,157
XII. Foreign exchange gains (663) 2,561
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 217,898
O. Exchange rate losses (563) 216,862
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,036
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,180
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,681
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 53,176
R.1. Income tax expense current (591, 595) 53,712
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -536
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,505
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31362095 TIN: 2020296190 VAT number: SK2020296190
 • Registered seat: MAYA, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Date create: 25 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 29.04.2010
  Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67 12.06.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Marcela Mojtová 1 075 484 € (90%) Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
  Ing. Peter Čermák 119 499 € (10%) 56 Láb 900 67
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   15.06.2013Noví spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   02.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 29.04.2010
   01.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   22.02.2011Noví spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá Strmá 2 Nitra 949 01
   21.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   28.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   29.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67
   02.02.2005Nové predmety činnosti:
   služby umeleckej a castingovej agentúry - sprostredkovanie v oblasti kultúry
   producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby
   08.07.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   02.03.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   technické činnosti spojené s tvorbou filmov a videozáznamov
   prenájom audiovizuálnej techniky
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   30.04.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   29.04.1999Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba audiovizuálnych záznamov
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   MAYA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a distribúcia nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj licenčných práv k filmovým a audiovizuálnym programom na základe uzavretých zmlúv
   výroba jazykových verzií k filmovým a audiovizuálnym programom
   výroba zvukových pásov k filmovým a audiovizuálnym programom
   vydavateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra