Create Invoice

PPD Services - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PPD Services
PIN 31362168
TIN 2020296201
VAT number SK2020296201
Date create 26 November 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PPD Services
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 977 028 €
Profit 19 521 €
Capital 483 920 €
Own capital 125 706 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421948206939, +421948194056, +421948089671, +421948125284, +421948430732, +421948480342, +421948450761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 342,952
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,578
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 484
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 484
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,094
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,094
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,042
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,396
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 3,240
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 2,615
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 326,014
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 314,857
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,857
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,895
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 563
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,454
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,332
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,332
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 342,952
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,228
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 55,069
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 55,069
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,507
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,507
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 65,131
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 89,528
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -24,397
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,521
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,707
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,797
9. Liabilities from social fund (472) 2,797
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 117,708
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 63,536
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,536
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,889
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 20,794
7. Liabilities from social insurance (336) 14,516
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,709
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 264
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 17,268
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,268
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,648
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 33,286
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 17
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 978,172
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 977,028
III. Revenues from sale of services (602, 606) 955,206
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 20,395
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,427
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,741
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 152,122
D. Services (účtová group of 51) 316,015
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 457,952
E.1. Wages and salaries (521, 522) 328,714
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 121,485
4. Social expenses (527, 528) 7,753
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,100
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,671
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,671
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 8,741
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,140
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,287
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,069
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,144
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,139
2. Other interest income (662A) 1,139
XII. Foreign exchange gains (663) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,691
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,792
2. Other expense (562A) 1,792
O. Exchange rate losses (563) 23
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,876
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,547
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,740
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 8,219
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,219
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362168 TIN: 2020296201 VAT number: SK2020296201
 • Registered seat: PPD Services, Tuhovská 1, 83107, Bratislava
 • Date create: 26 November 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08 08.06.2000
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Juraj Fábry 24 781 € (45%) Bratislava 821 08
  Ing. arch. Hana Fábry 2 753 € (5%) Bratislava 821 08
  MUDr. Eleonóra Bálentová 2 753 € (5%) Plzenská 3/16 Bratislava 831 03
  ALBA SPA N s. r. o. 24 781 € (45%) Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.04.2014Nové sidlo:
   Tuhovská 1 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.04.2014Zrušené sidlo:
   Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Hana Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Eleonóra Bálentová Plzenská 3/16 Bratislava 831 03
   ALBA SPA N s. r. o. Desiata 11 Bratislava 831 01
   12.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   09.01.2010Nové sidlo:
   Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04
   08.01.2010Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   02.10.2009Noví spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažná 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.06.2000
   01.10.2009Zrušeny spoločníci:
   PPD Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Jan Matuška Ve Svahu 3/560 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   01.12.2006Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   20.04.2006Noví spoločníci:
   PPD Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   19.04.2006Zrušeny spoločníci:
   PPS Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   01.04.2006Nové predmety činnosti:
   manipulácia s tovarom, doplňovanie tovarov do regálov v predajniach maloobchodnej sieti a veľkoobchodnej sieti - merchandising
   marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relations/ podpora predaja
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   vedenie mzdovej a personálnej agendy
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov a predajných akcií
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí a súťaží
   administratívne práce
   činnosť organizačného a ekonomického poradenstva
   nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   05.11.2004Noví spoločníci:
   PPS Services s.r.o. Modřanská 98/307 Praha 147 06
   04.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   23.04.2004Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Lovinského 18 Bratislava 811 04
   23.02.2004Nové obchodné meno:
   PPD Services, s.r.o.
   22.02.2004Zrušené obchodné meno:
   PPD Sales & Marketing Services, s.r.o.
   29.01.2002Nové obchodné meno:
   PPD Sales & Marketing Services, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lovinského 18 Bratislava 811 04
   28.01.2002Zrušené obchodné meno:
   PPD Marketing Services, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčková 18 Bratislava 811 06
   25.07.2000Noví spoločníci:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   Jan Matuška Ve Svahu 3/560 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Fábry Súťažna 13 Bratislava 821 08
   Dana Hlavačková Bernolákova 4 Bratislava
   24.07.2000Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Finn Carlsen Banhofstrasse 12 Kronberg Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   Rigo Müller dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   26.04.2000Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH & Co. KG Bad Homburg SRN
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   03.12.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo
   personálny management
   Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Finn Carlsen Banhofstrasse 12 Kronberg Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   02.12.1998Zrušeny spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Pölcher dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   02.10.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Pölcher dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava
   01.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.06.1994Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rigo Müller dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 18 Bratislava
   01.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   PPD Marketing Services, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčková 18 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   automatizované spracovanie údajov;
   poskytovanie software;
   Noví spoločníci:
   PPD Marketing Services GmbH Bad Homburg SRN
   PPD Sales Services GmbH Bad Homburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Borek Severa Finkenweg 23 Schwalbach Am Taunus SRN dlhodobý pobyt na území SR : Vlčková 18 Bratislava