Create Invoice

Slovenský Lloyd - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenský Lloyd
PIN 31362575
TIN 2020399821
VAT number SK2020399821
Date create 01 December 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Slovenský Lloyd
Pribinova 24
81205
Bratislava
Financial information
Sales and income 73 599 €
Profit 8 987 €
Contact Information
Email slovenskylloyd@slovensky-lloyd.sk
Phone(s) 0253414340, 0357730754, 0905923658
Mobile phone(s) +421903241190, +421911138089, 0911138089, 0905923658
Fax(es) 0253414340, 0357730754
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 15,090
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,090
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 13,060
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,542
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,542
6. Social security (336) - /391A/ 2,249
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,269
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,030
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,469
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -4,439
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 15,090
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,987
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 0
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,987
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,103
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 0
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,103
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,594
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,594
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) -1,825
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,839
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,495
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 73,599
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 73,599
III. Revenues from sale of services (602, 606) 73,599
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,612
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,999
D. Services (účtová group of 51) 16,329
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 44,049
E.1. Wages and salaries (521, 522) 34,197
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,852
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 98
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,987
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,271
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
XIV. Other income from financial activities (668) 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 0
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,987
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,987
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362575 TIN: 2020399821 VAT number: SK2020399821
 • Registered seat: Slovenský Lloyd, Pribinova 24, 81205, Bratislava
 • Date create: 01 December 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno 01.12.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Výsknumný ústav dopravný Žilina 16 929 € (51%) Veľký diel P.P. B-49 Žilina
  Polski Rejestr Statków 16 266 € (49%) Gdaňsk 80-416 Poľská republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Polski Rejestr Statków Al. Gen. Józefa Hallera 126 Gdaňsk 80-416 Poľská republika
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   30.11.2000Noví spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   01.12.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský Lloyd, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 812 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie technického dozoru na stavbách a opravách lodí, výroby lodných materiálov a lodných zariadení v odbore plavidiel, priemyselných výrobkov a zariadení
   zabezpečovania technickej kontroly prepravy nebezpečných a špeciálnych nákladov
   Noví spoločníci:
   Výsknumný ústav dopravný Žilina Veľký diel P.P. B-49 Žilina
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava