Create Invoice

SOPRA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SOPRA
PIN 31363156
TIN 2020301998
VAT number SK2020301998
Date create 13 December 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SOPRA
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 45 653 €
Profit 450 074 €
Capital 2 756 633 €
Own capital 2 401 527 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903251444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,595,153
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,291,921
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 65,596
A.II.1. Land (031) - /092A/ 54,347
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 11,249
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,226,325
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,226,325
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,232
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 118,637
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 68,615
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,615
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,022
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 184,595
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 815
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 183,780
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,595,153
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,575,394
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 451,520
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 451,520
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 90,304
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 90,304
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 222,348
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 222,348
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,361,148
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,361,148
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 450,074
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,759
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,034
9. Liabilities from social fund (472) 2,034
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,574
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,221
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,221
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,176
7. Liabilities from social insurance (336) 814
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,634
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,729
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,151
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 45,653
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 45,653
III. Revenues from sale of services (602, 606) 45,653
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,337
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 211
D. Services (účtová group of 51) 7,058
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 28,161
E.1. Wages and salaries (521, 522) 20,401
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 7,181
4. Social expenses (527, 528) 579
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 84
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 823
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 823
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,316
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,384
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 457,495
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 102
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 457,362
3. Other income from securities and shares (665A) 457,362
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 31
2. Other interest income (662A) 31
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,489
K. Sold securities and shares (561) 103
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 9,166
2. Other expense (562A) 9,166
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 220
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 448,006
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 457,322
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 7,248
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,248
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 450,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363156 TIN: 2020301998 VAT number: SK2020301998
 • Registered seat: SOPRA, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Date create: 13 December 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava 15.06.1998
  Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava 28.10.2002
  Ing. Zdenka Krajčovičová predseda Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 21.07.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.12.2011Nové predmety činnosti:
   factoring, forfaiting
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo,Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorsko-inžinierska činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   05.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   28.05.2011Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   22.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenka Krajčovičová - predseda predstavenstva Vajnorská 10595/98A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.07.2008
   21.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SOPRA, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Trnavská 1370/5 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1998
   Ing. Marek Hajóssy Ľ. Zúbka 11 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Tichá 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.10.1996
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 815 48
   Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   investorská činosť
   správa nehnuteľností a majetku
   facotirng, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Gregušová Exnárova 45 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - člen predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava Skončenie funkcie: 28.10.2002
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   ICT FINDOM a.s.
   Nové predmety činnosti:
   investorská činnosť
   správa nehnuteľností a majetku
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Frúhwald - člen predstavenstva Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdenka Krajčovičová - členka predstavenstva Budatínska 57/b Bratislava
   JUDr. Marián Valko - predseda predstavenstva Trnavská cesta 5 Bratislava
   08.06.1997Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava
   13.10.1994Nové obchodné meno:
   FINDOM, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi - kúpa a predaj cenného papiera
   obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie úschovy, správy, uloženia a založenia cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   12.10.1994Zrušené obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   FINDOM, investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   factoring, forfaiting
   leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   leasing motorových vozidiel
   podnikové poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Fruhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Zdena Krajčovičová Budatínska 57/b Bratislava
   Ing. Igor Lichnovský Zadunajská 7 Bratislava