Create Invoice

PODRAVKA INTERNATIONAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PODRAVKA INTERNATIONAL
PIN 31363172
TIN 2020296267
VAT number SK2020296267
Date create 08 December 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PODRAVKA INTERNATIONAL
Jesenského 1486
96001
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 224 168 €
Profit 330 067 €
Contact Information
Email podravka@podravka.sk
Phone(s) 0455240911, 0455240915, 0455240917, 0455240919, 0455240929, 0455240939, 0250202811
Fax(es) 0250202825
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,188
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 842,015
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 842,015
A.II.1. Land (031) - /092A/ 246,825
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 591,919
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,271
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,094,311
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 830,683
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,917
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 803,766
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,064,725
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,056,006
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056,006
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,859
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 860
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,198,903
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 815
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,198,088
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,862
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 4,862
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,188
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,740,697
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 608,678
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 608,678
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 60,868
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 60,868
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 226,397
2. Other funds (427, 42X) 226,397
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,514,687
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,514,687
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,067
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,200,440
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 50,785
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 18,741
12. Deferred tax liability (481A) 32,044
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,075,787
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 901,524
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,524
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 37,585
7. Liabilities from social insurance (336) 29,173
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,505
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 73,493
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 21,667
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 51,826
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 51
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 51
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8,162,005
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,224,168
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 8,148,224
III. Revenues from sale of services (602, 606) 12,997
V. Activation (účtová a group of 62) 32,840
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,957
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,150
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,782,802
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 5,292,755
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 154,385
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 12,397
D. Services (účtová group of 51) 1,330,607
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 894,245
E.1. Wages and salaries (521, 522) 631,468
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 217,281
4. Social expenses (527, 528) 45,496
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 26,006
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) -3,766
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 23,834
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) -27,600
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 32,527
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,414
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,232
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 441,366
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,403,917
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 104
2. Other interest income (662A) 104
XII. Foreign exchange gains (663) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,619
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 0
O. Exchange rate losses (563) 41
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,578
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,513
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 438,853
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 108,786
R.1. Income tax expense current (591, 595) 100,187
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 8,599
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 330,067
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363172 TIN: 2020296267 VAT number: SK2020296267
 • Registered seat: PODRAVKA INTERNATIONAL, Jesenského 1486, 96001, Bratislava
 • Date create: 08 December 1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.04.2010Nové sidlo:
   Jesenského 1486 Zvolen 960 01
   20.04.2010Zrušené sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   12.10.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   25.02.2006Noví spoločníci:
   Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   24.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   08.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov, vozidiel, zariadení a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a kultúry
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   leasing spojený s financovaním
   veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
   balenie poľnohospodárskych výrobkov
   cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshu voľných živností
   kúpa tovatu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Rybár Tulská 37 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   07.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   04.01.2005Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. A. Starčeviča 32 Koprivnica Chorvátska republika
   03.01.2005Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   09.07.2002Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   08.07.2002Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   02.06.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   01.06.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   27.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   19.04.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   03.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   02.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   leasing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava