Create Invoice

ICT AUTO FRANCE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ICT AUTO FRANCE
PIN 31363296
TIN 2020336582
VAT number SK2020336582
Date create 14 December 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ICT AUTO FRANCE
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 478 426 €
Profit 30 962 €
Capital 5 896 592 €
Own capital 4 916 364 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,567,649
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 5,153,739
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,203,400
A.II.1. Land (031) - /092A/ 604,343
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,529,612
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 67,172
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 2,273
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,950,339
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,950,339
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,618
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 265,784
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 32,338
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,338
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 233,141
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 134,834
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,949
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 126,885
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 13,292
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,826
4. Accrued income short-term (385A) 9,466
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,567,649
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,749,842
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 331,940
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 331,940
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 33,195
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 33,195
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 59,206
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -24,348
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 83,554
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,294,539
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,294,539
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,962
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 817,137
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 277,501
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 10,938
9. Liabilities from social fund (472) 3,219
12. Deferred tax liability (481A) 263,344
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 521,437
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 144,628
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,628
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 62,086
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 298,700
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,566
7. Liabilities from social insurance (336) 1,020
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,699
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 10,699
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 670
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 406
4. Deferred income short-term (384A) 264
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 448,550
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 478,426
III. Revenues from sale of services (602, 606) 448,550
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 27,493
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,383
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,465
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 26,847
D. Services (účtová group of 51) 159,213
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 42,320
E.1. Wages and salaries (521, 522) 30,066
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 10,934
4. Social expenses (527, 528) 1,320
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 21,732
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 148,166
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 148,166
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 15,580
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,607
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,961
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,490
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 10
2. Other interest income (662A) 10
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,483
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,013
2. Other expense (562A) 4,013
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 470
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,473
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,488
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 17,526
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 16,564
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31363296 TIN: 2020336582 VAT number: SK2020336582
 • Registered seat: ICT AUTO FRANCE, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Date create: 14 December 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 27.08.2001
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 16.11.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ICT ISTROCONTI a.s. 277 170 € (83.5%) Bratislava 811 01
  IM AGENCY s.r.o. 54 770 € (16.5%) Bratislava 811 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.07.2010Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   22.07.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   27.05.2009Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   04.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   23.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.11.2005
   22.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   13.08.2004Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   12.08.2004Zrušeny spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.08.2001
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   18.01.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   17.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   18.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   27.08.1999Nové sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   27.01.1997Nové sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   26.01.1997Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   25.01.1996Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   24.01.1996Zrušeny spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Noví spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz osobných, užitkových a nákladných motorových vozidiel
   distribúcia, predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených automobilov
   predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   riadenie a vykonávanie školení v rámci servisnej činnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava