Create Invoice

AS TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AS TRADING
PIN 31364080
TIN 2020336560
VAT number SK2020336560
Date create 01 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AS TRADING
Rybničná 38
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 438 874 €
Profit 107 821 €
Contact Information
Phone(s) 0244886106, 0903753751, 0484285394
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,505,062
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,870,820
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,870,820
A.II.1. Land (031) - /092A/ 548,721
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,259,714
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 62,385
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 625,685
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 139,416
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,416
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 415,472
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 415,472
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,472
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 70,797
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 10,475
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 60,322
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 8,557
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,557
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,505,062
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 963,633
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 14,234
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 834,275
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 834,275
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,821
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,541,429
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,563
9. Liabilities from social fund (472) 714
12. Deferred tax liability (481A) 1,849
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,524,227
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 70,086
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,086
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,388,475
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 275
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,191
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,200
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 14,639
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 14,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,436,767
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,438,874
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 444,786
III. Revenues from sale of services (602, 606) 991,981
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,107
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,311
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 188,235
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 378,758
D. Services (účtová group of 51) 136,400
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 451,652
E.1. Wages and salaries (521, 522) 326,191
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 113,088
4. Social expenses (527, 528) 12,373
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 15,482
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 132,717
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 132,717
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -11,690
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,757
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,563
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 733,374
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12
2. Other interest income (662A) 12
XII. Foreign exchange gains (663) 173
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,108
O. Exchange rate losses (563) 358
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 750
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -923
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,640
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 30,819
R.1. Income tax expense current (591, 595) 33,433
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,614
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 107,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364080 TIN: 2020336560 VAT number: SK2020336560
 • Registered seat: AS TRADING, Rybničná 38, 83106, Bratislava
 • Date create: 01 January 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05 07.11.2008
  Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91 07.11.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Martin Kráľ 3 319 € (50%) Hraničná 1 Bratislava 821 05
  Ing. Karol Tilandy 3 319 € (50%) Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   15.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 06
   14.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   19.03.2004Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   13.12.2002Nové obchodné meno:
   AS TRADING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov, náradia, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   montáž a demontáž lešení a debnení z vopred vyhotovených dielcov
   12.12.2002Zrušené obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   02.02.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   01.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   14.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   03.12.1993Nové obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava