Create Invoice

Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava
Status Destroyed
PIN 31364608
Date create 01 January 1994
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava
Rožňavská č. 2
83000
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364608
 • Registered seat: Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava, Rožňavská č. 2, 83000, Bratislava
 • Date create: 01 January 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.01.1996Zrušené obchodné meno:
   Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská č. 2 Bratislava 830 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
   služby verejných nosičov a poslov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie v kategóriách penzión, chatová osada, kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriách chatová osada a kemp
   verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
   verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
   neverejná cestná osobná doprava
   zmenárne
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   databanky
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie psychologických služieb
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   investorská a inžinierska činnosť
   kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   vykonávanie odťahovej služby
   vykonávanie odťahovej služby
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   nákup a predaj cenín a kolkov
   cestná nákladná doprava v obmedzenom rozsahu ( podiel cca 3% z celkových výkonov štátneho podniku)
   ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   vedlajšia činnosť v doprave - sprostredkovanie dopravy a sprostredkovanie prepravy osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Mosný - poverený výkonom funkcie riaditeľa Adamyho 9 Bratislava
   09.10.1995Nové predmety činnosti:
   vedlajšia činnosť v doprave - sprostredkovanie dopravy a sprostredkovanie prepravy osôb
   26.06.1995Nové predmety činnosti:
   ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   05.05.1995Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava v obmedzenom rozsahu ( podiel cca 3% z celkových výkonov štátneho podniku)
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava
   Nové sidlo:
   Rožňavská č. 2 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane sprievodcovskej činnosti
   služby verejných nosičov a poslov
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategóriách hotel, hotel garni, motel, botel zaradených do triedy ** a vyššie v kategóriách penzión, chatová osada, kemp zaradených do triedy *** včítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto zariadeniach s výnimkou pohostinských živností umiestnených v kategóriách chatová osada a kemp
   verejná cestná hromadná doprava osobná pravidelná
   verejná cestná hromadná doprava osobná - nepravidelná
   neverejná cestná osobná doprava
   zmenárne
   výroba kovov a kovových výrobkov
   výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   stolárstvo
   stavebné remeselné práce
   výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
   revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská služba v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektronických zariadení na spracovanie dát a ostatnej elektroniky
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   databanky
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   školiaca činnosť a kurzy
   masérske služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie psychologických služieb
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb s prenájmom spojených - správa budov
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
   maloobchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie obchodu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   činnosť autobazáru
   investorská a inžinierska činnosť
   kompletačná činnosť v investičnej výstavbe
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/ okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   vykonávanie odťahovej služby
   vykonávanie odťahovej služby
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   nákup a predaj cenín a kolkov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Milan Mosný - poverený výkonom funkcie riaditeľa Adamyho 9 Bratislava