Create Invoice

SecuriLas - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SecuriLas
PIN 31364764
TIN 2020302086
VAT number SK2020302086
Date create 14 December 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SecuriLas
Zámocká 5
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 406 747 €
Profit -54 467 €
Capital 1 202 468 €
Own capital 797 624 €
Contact Information
Email info@securilas.com
Phone(s) 0243330140
Fax(es) 0243330142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,129,928
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 8,203
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 8,203
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 15,898
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ -7,695
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,115,911
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 185,181
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 185,181
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 225
8. Deferred tax asset (481A) 225
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 231,048
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 230,305
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,305
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 743
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 699,457
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,313
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 697,144
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,814
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,814
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,129,928
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,157
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 35,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 35,000
A.III. Other capital funds (413) 2,113
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 930
2. Other funds (427, 42X) 930
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 756,081
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 850,554
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -94,473
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,467
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,946
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 10,701
9. Liabilities from social fund (472) 10,701
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 342,062
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 67,350
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,350
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,251
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 27,489
7. Liabilities from social insurance (336) 19,986
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,452
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,534
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 26,183
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 26,183
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 7,825
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 320
4. Deferred income short-term (384A) 7,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,399,986
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,406,747
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,339,121
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 60,865
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,761
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455,451
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 283,137
D. Services (účtová group of 51) 165,286
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 672,751
E.1. Wages and salaries (521, 522) 482,524
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 171,806
4. Social expenses (527, 528) 18,421
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,752
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 22,414
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 22,414
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 31,627
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 255,725
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,759
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,704
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 890,698
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 35
2. Other interest income (662A) 35
XII. Foreign exchange gains (663) 50
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,592
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,380
2. Other expense (562A) 1,380
O. Exchange rate losses (563) 216
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,996
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,507
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,211
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,256
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,886
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -630
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364764 TIN: 2020302086 VAT number: SK2020302086
 • Registered seat: SecuriLas, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Date create: 14 December 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 24.03.1994
  JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 16.04.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Štefan Lastovka 14 000 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  JUDr. Štefan Lastovka 21 000 € (60%) Stromová 42 Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.08.2004Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 24.03.1994
   03.08.2004Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   29.07.2004Nové obchodné meno:
   SecuriLas, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   28.07.2004Zrušené obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   21.01.2003Noví spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   24.11.2000Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   12.11.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   11.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   10.06.1996Nové predmety činnosti:
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo a montáž káblových rozvodov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zasiadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   07.04.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava