Create Invoice

EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava
Status Destroyed
PIN 31364900
TIN 2020336670
Date create 04 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava
Bajkalská 27
82721
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364900 TIN: 2020336670
 • Registered seat: EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava, Bajkalská 27, 82721, Bratislava
 • Date create: 04 January 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.12.2012Zrušené obchodné meno:
   EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaj tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   vedecký, technicko-ekonomický a technologický výskum rozvoja výroby, elektrickej energie a tepla, zvyšovanie spoľahlivosti a kvality zásobovania elektrickou energiou a teplom, bezpečnosti práce v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom, racionalizácia spotreby a využívania palív a energie vo výrobe a doprave elektrickej energie a tepla u spotrebiteľov
   výroba prototypov zariadení, systémov a prvkov meracej, regulačnej, riadiacej a kontrolnej techniky pre prevádzku a riadenie v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom
   skúšobná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zariadení v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom
   zabezpečovanie technologických poradenstiev a knowhow vo väzbe na výskum rozvoja výroby elektrickej energie a tepla uplatnením výsledkov výskumných prác v týchto oblastiach
   prieskumné práce súvisiace s komplexným spracovaním projektových prác na výstavbu a rozvoj energetických diel
   poskytovanie informačných služieb v oblasti výroby, dopravy a využívania elektrickej energie a tepla
   medzinárodná vedecko-technická spolupráca a pomoc pri riešení prevádzkových a rozvojových otázok výroby, dopravy a akumulácie elektriny a tepla riadiacich systémov, elektrizačných sústav a sústav zásobovania teplom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava 831 02
   Ing. Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava 831 04
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   23.05.2000Nové obchodné meno:
   EGÚ - Výskumný ústav energetický Bratislava, s.r.o.
   22.05.2000Zrušené obchodné meno:
   EGÚ, s.r.o.
   22.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   G.M.M.T., s.r.o. IČO: 35 700 530 Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   11.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava 831 02
   31.07.1998Noví spoločníci:
   G.M.M.T., s.r.o. IČO: 35 700 530 Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava 831 02
   Ing. Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava 831 04
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   HTC hold, a.s., Záhradnícka 153 Bratislava
   Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava
   19.11.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   vedecký, technicko-ekonomický a technologický výskum rozvoja výroby, elektrickej energie a tepla, zvyšovanie spoľahlivosti a kvality zásobovania elektrickou energiou a teplom, bezpečnosti práce v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom, racionalizácia spotreby a využívania palív a energie vo výrobe a doprave elektrickej energie a tepla u spotrebiteľov
   výroba prototypov zariadení, systémov a prvkov meracej, regulačnej, riadiacej a kontrolnej techniky pre prevádzku a riadenie v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom
   skúšobná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zariadení v elektrizačnej sústave a sústavách zásobovania teplom
   zabezpečovanie technologických poradenstiev a knowhow vo väzbe na výskum rozvoja výroby elektrickej energie a tepla uplatnením výsledkov výskumných prác v týchto oblastiach
   prieskumné práce súvisiace s komplexným spracovaním projektových prác na výstavbu a rozvoj energetických diel
   poskytovanie informačných služieb v oblasti výroby, dopravy a využívania elektrickej energie a tepla
   medzinárodná vedecko-technická spolupráca a pomoc pri riešení prevádzkových a rozvojových otázok výroby, dopravy a akumulácie elektriny a tepla riadiacich systémov, elektrizačných sústav a sústav zásobovania teplom
   Noví spoločníci:
   HTC hold, a.s., Záhradnícka 153 Bratislava
   Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava 831 02
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   HTC hold, a.s., Záhradnícka 153 Bratislava
   Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava 831 01
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   EGÚ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaj tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   HTC hold, a.s., Záhradnícka 153 Bratislava
   Karol Dvorák Trnavská 15 Bratislava
   Štefan Krajčík Jelačičova 16 Bratislava
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava 831 01
   Jozef Šellej Kyjevská 3 Bratislava