Create Invoice

SLOVEK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Business name SLOVEK
PIN 31364934
TIN 2020836510
VAT number SK2020836510
Date create 04 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVEK
Výhonská 1
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 153 499 €
Profit 3 051 €
Contact Information
Phone(s) +421254651851
Mobile phone(s) +421905380775
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 683,802
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 606,199
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 522,649
A.II.1. Land (031) - /092A/ 76,696
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 411,586
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 23,254
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 11,113
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 83,550
6. Other loans (067A) - /096A/ 83,550
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,805
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 281
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 281
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 21,947
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 21,947
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,947
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 53,577
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 39,791
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,786
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,798
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,133
4. Accrued income short-term (385A) 665
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 683,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,226
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 650
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 6,596
2. Other funds (427, 42X) 6,596
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -30,162
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -30,162
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,051
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486,874
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 469,513
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 467,757
6. Long-term advance payments received (475A) 2,000
9. Liabilities from social fund (472) -244
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 15,911
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,695
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,695
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,357
7. Liabilities from social insurance (336) 2,668
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,376
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -185
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,450
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 210,154
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -34
4. Deferred income short-term (384A) 210,188
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 130,173
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 153,499
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5
III. Revenues from sale of services (602, 606) 130,538
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 287
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,669
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,099
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 5
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,667
D. Services (účtová group of 51) 23,019
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 68,980
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,863
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 16,563
4. Social expenses (527, 528) 1,554
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,122
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 35,555
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 35,555
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,682
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,069
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,400
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,852
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 882
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 882
2. Other interest income (662A) 882
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,133
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,795
2. Other expense (562A) 4,795
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 338
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,251
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,149
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,098
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,051
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • PIN :31364934 TIN: 2020836510 VAT number: SK2020836510
 • Registered seat: SLOVEK, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Date create: 04 January 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 20.07.2012
  Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 20.09.2001
  Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 24.05.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavol Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  Ing. Marek Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.07.2012
   29.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   26.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.05.2010
   20.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEK, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitnej kancelárie
   úschova písomností a výkon manipulačnej agendy (archívačné práce)
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ