Create Invoice

B.O.A.T. Plus - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.O.A.T. Plus
PIN 31365582
TIN 2020336747
VAT number SK2020336747
Date create 19 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B.O.A.T. Plus
Vajnorská 167
83237
Bratislava
Financial information
Sales and income 710 153 €
Profit 12 277 €
Contact Information
Email stk@boat.sk
Website http://www.stkboatplus.sk
Phone(s) +421249280114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 262,539
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 167,932
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,932
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 5,932
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 162,000
6. Other loans (067A) - /096A/ 162,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,998
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 7,637
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,637
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 989
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 989
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 63,372
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 15,204
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 48,168
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 22,609
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 624
4. Accrued income short-term (385A) 21,985
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 262,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,500
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 155,348
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 155,348
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,679
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,679
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 0
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 0
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,196
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,196
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,277
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,039
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,577
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 4,577
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 57,946
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 25,916
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,916
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 17,247
7. Liabilities from social insurance (336) 11,275
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,508
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 19,516
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 19,516
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 710,153
III. Revenues from sale of services (602, 606) 710,153
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,867
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 82,390
D. Services (účtová group of 51) 237,762
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 382,640
E.1. Wages and salaries (521, 522) 279,595
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 96,974
4. Social expenses (527, 528) 6,071
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 868
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,990
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,990
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,286
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 390,001
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,925
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 13,925
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 13,925
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 415
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,510
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,796
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,519
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,519
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365582 TIN: 2020336747 VAT number: SK2020336747
 • Registered seat: B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167, 83237, Bratislava
 • Date create: 19 January 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 27.11.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Blanka Belicová 155 348 € (100%) Strmé sady 49 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.11.2014Nové predmety činnosti:
   vykonávanie emisných kontrol
   14.11.2009Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovnej evidencie
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   21.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   20.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   16.12.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 167 Bratislava 832 37
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len osobitným povolením
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamné činnosti
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   kontrola funkčnosti motorových vozidiel - STK
   Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Plus spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   20.08.1997Zrušené obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   21.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05