Create Invoice

SpecPage - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Business name SpecPage
PIN 31366295
TIN 2020296410
VAT number SK2020296410
Date create 27 January 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SpecPage
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 730 792 €
Profit 708 €
Contact Information
Email bratislava@protagongroup.eu
Phone(s) 0253415744
Mobile phone(s) 0903754082
Fax(es) 0253415230
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 169,453
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 397
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 397
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 397
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,679
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 94,239
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 89,517
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,722
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 74,440
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,486
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 72,954
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 377
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 169,453
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,642
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 16,598
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 16,598
A.III. Other capital funds (413) 29,515
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,483
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,483
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 20,338
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 39,584
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -19,246
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 708
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,407
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,924
9. Liabilities from social fund (472) 2,924
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 58,483
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,199
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,199
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 26,270
7. Liabilities from social insurance (336) 17,812
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,202
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 39,404
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 39,404
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 730,792
III. Revenues from sale of services (602, 606) 730,792
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,207
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 19,881
D. Services (účtová group of 51) 113,844
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 591,842
E.1. Wages and salaries (521, 522) 435,890
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 148,571
4. Social expenses (527, 528) 7,381
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 122
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 159
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 159
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,585
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,067
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,589
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 708
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :31366295 TIN: 2020296410 VAT number: SK2020296410
 • Registered seat: SpecPage, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Date create: 27 January 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia 21.06.2011
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  SpecPage AG 16 598 € (100%) Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.12.2015Noví spoločníci:
   SpecPage AG Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
   28.05.2015Nové obchodné meno:
   SpecPage s r.o.
   08.07.2011Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 21.06.2011
   25.07.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   17.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov