Create Invoice

B.H.P.S. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.H.P.S.
PIN 31366953
TIN 2020353027
VAT number SK2020353027
Date create 11 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Financial information
Sales and income 229 028 €
Profit -18 193 €
Capital 229 491 €
Own capital -203 222 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903721187
Fax(es) 0243410304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 97,511
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,959
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,959
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,959
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,755
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,558
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,558
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 62,745
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 62,745
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,745
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 28,507
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 28,228
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,228
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 271
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 945
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 945
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 797
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 97,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -221,415
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 355,950
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -566,476
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -566,476
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,193
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,926
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,551
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 13,248
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 13,248
9. Liabilities from social fund (472) 7,303
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 485
2. Other provisions (459A, 45X) 485
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 241,932
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 165,794
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,794
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,880
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,053
7. Liabilities from social insurance (336) 3,949
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,420
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,314
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 106
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 229,028
III. Revenues from sale of services (602, 606) 184,193
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 8,593
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,242
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,715
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,712
D. Services (účtová group of 51) 26,073
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 141,054
E.1. Wages and salaries (521, 522) 101,354
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 33,109
4. Social expenses (527, 528) 6,591
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,043
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,724
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,724
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,530
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 17,525
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,054
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,687
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,408
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,506
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,647
2. Other expense (562A) 3,647
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,859
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,506
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,193
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366953 TIN: 2020353027 VAT number: SK2020353027
 • Registered seat: B.H.P.S., Heyrovského 10, 84103, Bratislava
 • Date create: 11 February 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava 09.10.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ján Buček 1 660 € (25%) Heyrovského 10 Bratislava
  Ing. Miroslav Hladík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Viliam Perknovský 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Jozef Škalák 1 660 € (25%) Levočská 13 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.04.2012Nové sidlo:
   Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcová 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   výroba výrobkov z betónu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   prenájom dopravných strojov a mechanizmov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava