Create Invoice

NOVBYT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NOVBYT
PIN 31369332
TIN 2020333711
VAT number SK2020333711
Date create 25 March 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NOVBYT
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 6 017 688 €
Profit 209 352 €
Capital 13 860 623 €
Own capital 321 829 €
Contact Information
Email info@novbyt.sk
Website http://www.novbyt.sk
Phone(s) +421244459715, +421244250680, +421244459717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 16,112,459
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 151,619
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 151,619
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 91,778
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 59,018
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 823
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,771,048
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 96
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 96
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 10,743,844
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,454,762
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,454,762
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,074
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,287,008
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,027,108
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,677
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,024,431
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 189,792
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,257
4. Accrued income short-term (385A) 186,535
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112,459
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,998
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,194
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,194
A.III. Other capital funds (413) 133
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,352
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,756,161
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,942,928
6. Long-term advance payments received (475A) 3,942,111
9. Liabilities from social fund (472) 451
12. Deferred tax liability (481A) 366
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 3,987,490
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,856,991
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,801,313
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,801,313
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 22,446
7. Liabilities from social insurance (336) 12,670
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,493
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,069
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 18,735
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 18,735
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,017
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 110,300
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 110,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 6,007,831
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 6,017,688
III. Revenues from sale of services (602, 606) 6,007,831
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 100
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,757
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,747,358
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,965,107
D. Services (účtová group of 51) 225,822
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 502,924
E.1. Wages and salaries (521, 522) 383,774
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 108,315
4. Social expenses (527, 528) 10,835
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,319
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 40,706
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 40,706
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,480
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 270,330
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 816,902
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 31
2. Other interest income (662A) 31
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,462
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,462
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,431
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 268,899
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 59,547
R.1. Income tax expense current (591, 595) 63,592
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -4,045
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369332 TIN: 2020333711 VAT number: SK2020333711
 • Registered seat: NOVBYT, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Date create: 25 March 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 30.12.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Kysucký 33 194 € (100%) Vajnorská 51 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   30.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   31.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   21.07.2005Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   20.07.2005Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   28.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   04.03.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   03.03.1999Zrušené sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   25.03.1994Nové obchodné meno:
   NOVBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a výmene nehnuteľností
   poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti správy, prevádzky a prevodu nehnuteľností vrátane vykúrovacích zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva na zákazku
   sprostredkovanie tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava