Create Invoice

Danubia Invest - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Danubia Invest
PIN 31369596
TIN 2020854561
VAT number SK2020854561
Date create 11 April 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Danubia Invest
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 240 361 €
Profit -53 822 €
Capital 3 829 540 €
Own capital 3 690 324 €
Contact Information
Phone(s) 0265412072, 0265412084, 0915570600
Mobile phone(s) 0915570600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,509,459
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,683,910
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,537,455
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 2,537,455
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,146,455
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,146,455
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 727,458
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 675,748
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 164,427
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,254
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,173
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 353,605
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,761
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,955
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 51,710
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,039
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 48,671
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 98,091
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 91
4. Accrued income short-term (385A) 98,000
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,509,459
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,413,138
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 4,679,790
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 4,679,790
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 936,621
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 936,621
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -1,149,451
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,149,451
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,822
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,321
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 7,308
9. Liabilities from social fund (472) 7,308
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 86,068
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 74,795
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,765
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,030
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,309
7. Liabilities from social insurance (336) 3,445
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,519
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,945
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,945
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 223,608
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 240,361
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,065
III. Revenues from sale of services (602, 606) 220,543
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,753
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,136
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,939
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 15,408
D. Services (účtová group of 51) 265,082
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,601
4. Social expenses (527, 528) 1,601
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,061
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,775
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -59,821
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 19
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,108
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 754
2. Other expense (562A) 754
O. Exchange rate losses (563) 7
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 347
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,087
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,862
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,822
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369596 TIN: 2020854561 VAT number: SK2020854561
 • Registered seat: Danubia Invest, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Date create: 11 April 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavol Ondriš predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 15.06.2009
  Ing. Július Kováčik člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 15.06.2009
  Ing. Ján Szalay člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 15.06.2009
  Ing. Eva Machačová členka Hájová 182/41 Bratislava 851 10 18.07.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Machačová - členka Hájová 182/41 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.07.2013
   12.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Becker - členka Slnečná 1458/11 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 10.02.2010
   31.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Andrea Becker - členka Slnečná 1458/11 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 10.02.2010
   30.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Pupáková - členka Svidnícka 106/7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   23.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.06.2009
   Ing. Janka Pupáková - členka Svidnícka 106/7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2009
   22.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hájek - člen Veternicová 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Eva Hofmeisterova - členka Vajnorská 244/27 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   05.03.2009Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hájek - člen Veternicová 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Eva Hofmeisterova - členka Vajnorská 244/27 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Július Kováčik - člen Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2009
   Ing. Ján Szalay - člen Dlhá 49 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 17.02.2009
   04.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováčik - podpredseda Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Lenka Majerčinová - člen Furdekova 2568/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.08.2007
   31.08.2007Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kováčik - podpredseda Mikulášska 6652/1B Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Lenka Majerčinová - člen Furdekova 2568/21 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.08.2007
   Ing. Pavol Ondriš - predseda Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 27.08.2007
   30.08.2007Zrušené sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Pavol Ondriš - člen Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Vladimír Ondriš - člen Panská 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   06.11.2003Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sekretárske služby, vrátane tlmočníckych a prekladateľských prác
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy
   prieskum trhu
   kúpa a predaj osobných motorových vozidiel
   prenájom osobných motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   organizovanie školení a seminárov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.11.2003Zrušené obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi a obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 - 37 zák.č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.10.2002Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Zámocké schody 2/A Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Pavol Ondriš - člen Cesta na Klanec 4590/72 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   Ing. Vladimír Ondriš - člen Panská 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.04.1994
   15.10.2002Zrušené obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03
   Ing. Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Vladimír Ondriš Panská 2 Bratislava 811 02
   16.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   14.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Kunerádska 19 Bratislava 841 03
   Ing. Vladimír Ondriš Panská 2 Bratislava 811 02
   13.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   Ing. Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   20.12.1995Zrušené obchodné meno:
   DANUBIA INVEST, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Dušan Králik Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02
   24.01.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodovanie s cennými papiermi a obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 - 37 zák.č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v platnom znení
   obstarávanie pre emitenta splácania cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   23.01.1995Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   11.04.1994Nové obchodné meno:
   DANUBIA INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Dobrý Bíliková 30 Bratislava 841 02
   Dušan Králik Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Pavol Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Vladimír Ondriš Segnáre 78 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Ondriš - predseda Romanova 33 Bratislava 851 02