Create Invoice

APLAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name APLAN
PIN 31370608
TIN 2020339871
VAT number SK2020339871
Date create 25 April 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat APLAN
Slowackého 33
82104
Bratislava
Financial information
Sales and income 87 014 €
Profit 2 091 €
Capital 190 912 €
Own capital 65 864 €
Contact Information
Email aplan@aplan.sk
Website http://www.aplan.sk
Phone(s) +421254793544, +421254793545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 177,705
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,792
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 3,116
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,116
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 676
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 676
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,935
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 27,079
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 27,079
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,079
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 144,856
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 61
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 144,795
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,978
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 1,978
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 177,705
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,954
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,736
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,736
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 51,487
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 158,235
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -106,748
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,091
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,733
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,905
9. Liabilities from social fund (472) 1,905
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 107,828
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 106,049
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,049
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 18
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 89,102
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 87,014
III. Revenues from sale of services (602, 606) 87,014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,425
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,046
D. Services (účtová group of 51) 34,514
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 36,521
E.1. Wages and salaries (521, 522) 26,155
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,206
4. Social expenses (527, 528) 1,160
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 573
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,766
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,766
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,589
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,454
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,088
2. Other interest income (662A) 2,088
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,625
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,866
2. Other expense (562A) 5,866
O. Exchange rate losses (563) 10
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,749
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,537
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,052
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370608 TIN: 2020339871 VAT number: SK2020339871
 • Registered seat: APLAN, Slowackého 33, 82104, Bratislava
 • Date create: 25 April 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 25.04.1994
  Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 26.03.1999
  Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 26.03.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi 3 320 € (50%) Matejkova 26 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Grman 3 320 € (50%) Páričkova 19 Bratislava 821 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.2011Nové sidlo:
   Slowackého 33 Bratislava 821 04
   25.08.2011Zrušené sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   07.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.1999
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   16.12.1999Nové sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   19.04.1999Nové obchodné meno:
   APLAN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   18.04.1999Zrušené obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   03.05.1996Nové sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   02.05.1996Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava