Create Invoice

TD MED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TD MED
PIN 31370969
TIN 2020932232
Date create 20 April 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TD MED
Matúškova 1
97401
Bratislava
Financial information
Sales and income 19 354 €
Profit -28 469 €
Own capital -29 700 €
Contact Information
Phone(s) 0484155311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 36,236
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,109
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,109
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,109
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,127
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 18,487
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,487
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,181
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,181
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,181
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,459
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,233
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,226
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 36,236
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -124,948
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -103,782
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 46,142
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -149,924
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,469
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,184
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 197
9. Liabilities from social fund (472) 197
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 43,885
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 41,305
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,305
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,188
7. Liabilities from social insurance (336) 772
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 19,354
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 19,354
III. Revenues from sale of services (602, 606) 19,354
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,261
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 208
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 19,296
D. Services (účtová group of 51) 4,468
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 20,741
E.1. Wages and salaries (521, 522) 16,397
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 3,448
4. Social expenses (527, 528) 896
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 540
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 556
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 556
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,452
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,907
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,618
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 82
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,989
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370969 TIN: 2020932232
 • Registered seat: TD MED, Matúškova 1, 97401, Bratislava
 • Date create: 20 April 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.2007Nové sidlo:
   Matúškova 1 Banská Bystrica 974 01
   Noví spoločníci:
   LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o. V. Spanyola 39 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Brhlík Jesenského 265 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 18.09.2007
   04.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   15.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   28.10.2002Noví spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   27.10.2002Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   21.01.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   17.01.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   16.01.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TD MED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava