Create Invoice

WORLD EXCO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Business name WORLD EXCO
PIN 31371019
TIN 2020302328
VAT number SK2020302328
Date create 04 May 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WORLD EXCO
03483
Bešeňová
Financial information
Sales and income 385 478 €
Profit -120 482 €
Capital 5 081 793 €
Own capital 205 483 €
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,860,881
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,668,680
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,668,680
A.II.1. Land (031) - /092A/ 29,604
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,690,538
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 119,275
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,649,434
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 179,829
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,190,467
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,989,647
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 67,470
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,470
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 865,858
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056,319
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 200,820
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,389
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 199,431
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,734
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,734
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,860,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 950,859
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 19,917
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 19,917
A.III. Other capital funds (413) 980,056
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 69,376
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 69,376
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,482
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,188,000
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,637
9. Liabilities from social fund (472) 1,637
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 624,182
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 391,085
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 368,655
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,655
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,584
7. Liabilities from social insurance (336) 4,455
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,391
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 3,293
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,166,803
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,722,022
3. Deferred revenue long-term (384A) 2,651,510
4. Deferred income short-term (384A) 70,512
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 385,478
III. Revenues from sale of services (602, 606) 237,200
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 43,148
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,130
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,766
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 36
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -720
D. Services (účtová group of 51) 17,562
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 159,161
E.1. Wages and salaries (521, 522) 115,410
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 40,080
4. Social expenses (527, 528) 3,671
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,687
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 172,077
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 172,077
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 56,659
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,304
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,288
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 220,322
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 14
2. Other interest income (662A) 14
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68,246
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 49,962
2. Other expense (562A) 49,962
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 18,284
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -68,232
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,520
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Income tax expense current (591, 595) 962
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 0
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,482
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • PIN :31371019 TIN: 2020302328 VAT number: SK2020302328
 • Registered seat: WORLD EXCO, 03483, Bešeňová
 • Date create: 04 May 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Martin Čupka Demänovská Dolina 76 Liptovský Mikuláš 031 01 01.08.2015
  Peter Kolenčík Bukovina 37 Liptovská Sielnica 032 23 01.08.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Invest Liptov,s.r.o. 0 € (0%) Liptovský Mikuláš 031 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.10.2008Nové sidlo:
   136 Bešeňová 034 83
   30.10.2008Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   15.10.2008Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 04.05.1994
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 03.06.1998
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Wien dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.08.2001
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.2000Noví spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   07.07.1998Nové obchodné meno:
   WORLD EXCO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vypracovanie a predaj technológií na výrobu strojov na spracovanie kovov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   06.07.1998Zrušené obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   13.06.1995Nové sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   04.05.1994Nové obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava