Create Invoice

HYDROTOUR, cestovná kancelária - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Business name HYDROTOUR, cestovná kancelária
PIN 31371981
TIN 2020302427
VAT number SK2020302427
Date create 09 May 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HYDROTOUR, cestovná kancelária
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 32 600 280 €
Profit 179 167 €
Capital 5 476 236 €
Own capital 277 787 €
Contact Information
Email hydrotour@hydrotour.sk
Phone(s) 0252922021, 0252922023, 0252922024, 0254430109, 0255410295, 0326522644, 0326522645, 0326522649, 0335
Fax(es) 0232630022
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,036,374
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,331
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,081
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 758
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,250
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 1,250
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,979,487
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 171,363
8. Deferred tax asset (481A) 171,363
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,708,165
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,610,958
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610,958
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,921
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 54,286
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 99,959
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 28,748
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 71,211
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 52,556
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 52,556
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,036,374
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,902
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 166,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 166,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 1,289,358
2. Other funds (427, 42X) 1,289,358
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -974,220
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -974,220
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179,167
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,353,130
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 86,949
9. Liabilities from social fund (472) 13,143
12. Deferred tax liability (481A) 73,806
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,916,670
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,417,467
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,357,209
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,357,209
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 32,558
7. Liabilities from social insurance (336) 22,056
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,223
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 421
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 32,044
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 32,044
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 900,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,342
4. Deferred income short-term (384A) 6,342
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 32,595,995
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 32,600,280
III. Revenues from sale of services (602, 606) 32,595,995
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,285
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,267,729
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 85,015
D. Services (účtová group of 51) 31,299,794
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 785,884
E.1. Wages and salaries (521, 522) 570,311
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 194,948
4. Social expenses (527, 528) 20,625
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,051
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,592
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,592
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -14,173
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,566
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 332,551
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,211,186
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 150
2. Other interest income (662A) 150
XII. Foreign exchange gains (663) 258
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,468
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 57,481
2. Other expense (562A) 57,481
O. Exchange rate losses (563) 685
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 30,302
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -88,060
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 244,491
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 65,324
R.1. Income tax expense current (591, 595) 8,016
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 57,308
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 179,167
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016
 • PIN :31371981 TIN: 2020302427 VAT number: SK2020302427
 • Registered seat: HYDROTOUR, cestovná kancelária, Nám. SNP 14, 81106, Bratislava
 • Date create: 09 May 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Helena Jankovičová člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 03.02.2004
  Ing. Tomáš Lazarov člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 28.01.2015
  Peter Malík člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 03.02.2004
  Ing. Mikuláš Milko predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 03.02.2004
  JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 30.09.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.10.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Streit Jégého 16999/10 Bratislava - Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 30.09.2016
   27.02.2015Nové sidlo:
   Nám. SNP 14 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Jankovičová - člen Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Peter Malík - člen Záhradnícka 2218/4 Bratislava - Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 03.02.2004
   Ing. Tomáš Lazarov - člen Karloveská 725/28 Bratislava - Karlova Ves 841 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   18.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Milko - predseda Hagarova 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 03.02.2004
   20.07.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb - vrátane predaja leteniek
   sprostredkovanie v oblasti kultúry, umenia a športu
   03.02.2004Nové obchodné meno:
   HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo