Create Invoice

HVB Bank Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HVB Bank Slovakia
Status Destroyed
PIN 31372503
Date create 30 May 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HVB Bank Slovakia
Mostová 6
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372503
 • Registered seat: HVB Bank Slovakia, Mostová 6, 81102, Bratislava
 • Date create: 30 May 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.2007Zrušené obchodné meno:
   HVB Bank Slovakia a.s.
   Zrušené sidlo:
   Mostová 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   obchodovanie na vlastný účet
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   uloženie vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Helmut Horvath - člen Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   Mag. Robert Hülmbauer - člen Greifensteinerstrasse 23 St. Andrä-Wördern 3423 Rakúsko Vznik funkcie: 14.03.2006
   Friedrich Plail - člen Unterer Maierhof 20 2111 Obergänserndorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na kopci 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   30.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Mag. Robert Hülmbauer - člen Greifensteinerstrasse 23 St. Andrä-Wördern 3423 Rakúsko Vznik funkcie: 14.03.2006
   29.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Alexander Wolfgring - člen Görgengasse 23 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   22.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Mag. Helmut Horvath - člen Guntramsdorferstrasse 41 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   Mag. Alexander Wolfgring - člen Görgengasse 23 Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   Friedrich Plail - člen Unterer Maierhof 20 2111 Obergänserndorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na kopci 23 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka - člen Belinského 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2003
   Friedrich Plail - člen Unterer Maierhof 20 2111 Obergänserndorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na kopci 23 Bratislava 811 02
   Dr. Christian Suppanz - predseda Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53 1120 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava - Karlova Ves
   Armin Wannack - člen Bartensteinplatz 2K 2512 Tribuswinkel Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   16.07.2005Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet
   hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie)
   poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   uloženie vecí
   15.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   platobný styk a zúčtovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   23.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka - člen Belinského 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.2003
   11.02.2002Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   platobný styk a zúčtovanie
   uloženie cenných papierov alebo vecí
   hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
   2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
   3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   finančný lízing
   poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   vydávanie a správu platobných prostriedkov
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné sprostredkovanie
   prenájom bezpečnostných schránok
   poskytovanie bankových informácií
   funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   10.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   4. so zlátymi a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horský - člen Bretčanová 30 Bratislava 831 01
   12.09.2001Nové obchodné meno:
   HVB Bank Slovakia a.s.
   11.09.2001Zrušené obchodné meno:
   Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.
   08.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. Christian Suppanz - predseda Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53 1120 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava - Karlova Ves
   02.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horský - člen Bretčanová 30 Bratislava 831 01
   01.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš - podpredseda Potočná 31/A Bratislava 831 06
   17.04.2001Nové predmety činnosti:
   4. so zlátymi a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Plail - člen Unterer Maierhof 20 2111 Obergänserndorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na kopci 23 Bratislava 811 02
   Armin Wannack - člen Bartensteinplatz 2K 2512 Tribuswinkel Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   16.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   4. so zlatými a striebornými mincami
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka Auhofstrasse 156/2/9 1130 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   Alfred Svoboda - člen Johan Strauss Strasse 22A 2353 Guntramsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   Armin Wannack - člen Bartensteinplatz 2K 2512 Tribuswinkel Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Martingengova 4877/6 Bratislava 811 02
   28.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš - podpredseda Potočná 31/A Bratislava 831 06
   Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka Auhofstrasse 156/2/9 1130 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   Alfred Svoboda - člen Johan Strauss Strasse 22A 2353 Guntramsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   Armin Wannack - člen Bartensteinplatz 2K 2512 Tribuswinkel Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Martingengova 4877/6 Bratislava 811 02
   27.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš Potočná 31/A Bratislava 831 06
   Niels Lundorff Bredahlsvej 6 Dk - 2500 Valby Dánske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Podháj 11 Bratislava 841 03
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 2 Bratislava
   Armin Wannack Bartensteinplatz 2K Tribuswinkel 2512 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 18 Bratislava 811 04
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Mostová 6 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Béreš Potočná 31/A Bratislava 831 06
   Niels Lundorff Bredahlsvej 6 Dk - 2500 Valby Dánske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : Podháj 11 Bratislava 841 03
   21.12.1998Zrušené obchodné meno:
   Creditanstalt, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alfred Svoboda Johann-Strauss Strasse 22A Guntramsdorf 2353 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   25.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Armin Wannack Bartensteinplatz 2K Tribuswinkel 2512 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 18 Bratislava 811 04
   24.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Thomas Uher Boerhaavegasse 27/21 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava
   02.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Alfred Svoboda Johann-Strauss Strasse 22A Guntramsdorf 2353 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava 841 04
   01.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín - člen Lipského 2 Bratislava 841 01
   03.03.1997Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   1. s devízovými hodnotami
   2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   4. so zlatými a striebornými mincami
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   02.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný leasing
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. kreditných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otvárenie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný i cudzí účet:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínových obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo (obchody na peňažnom trhu)
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov, ako aj iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára pre investičné fondy
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   09.08.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 2 Bratislava
   Dr. Thomas Uher Boerhaavegasse 27/21 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Rovnicami 3561/41 Bratislava
   08.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 5 Bratislava
   Dr. Thomas Uher - člen Messerschmidtgasse 32/8 Viedeň 1180 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynská 28 Bratislava
   19.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín - člen Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 5 Bratislava
   Dr. Thomas Uher - člen Messerschmidtgasse 32/8 Viedeň 1180 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynská 28 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvin - člen Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 5 Bratislava
   Dr. Thomas Uher - člen Messerschmidtgasse 32/8 Viedeň 1180 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynská 28 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   Creditanstalt, a.s.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný leasing
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. kreditných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otvárenie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný i cudzí účet:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínových obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo (obchody na peňažnom trhu)
   poskytovanie rád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov, ako aj iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára pre investičné fondy
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Korvin - člen Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Regina Ovesny-Straka - člen Auhofstrasse 156/2/9 Viedeň 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 5 Bratislava
   Dr. Thomas Uher - člen Messerschmidtgasse 32/8 Viedeň 1180 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynská 28 Bratislava