Create Invoice

SQS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SQS
PIN 31372643
TIN 2020353401
VAT number SK2020353401
Date create 28 April 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SQS
Krupinská 4
85101
Bratislava
Financial information
Profit -960 €
Capital 783 580 €
Own capital -38 161 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 776,085
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 776,085
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 502,014
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 484,600
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 484,600
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,411
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 274,071
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 274,038
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 33
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 776,085
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,121
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 947
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -46,411
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 17,558
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -63,969
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,206
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 815,206
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 223,316
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,316
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 598,425
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -6,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31372643 TIN: 2020353401 VAT number: SK2020353401
 • Registered seat: SQS, Krupinská 4, 85101, Bratislava
 • Date create: 28 April 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07 20.07.2005
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Rudolf Besedič 1 992 € (30%) Kríková 16 Bratislava 821 07
  Ing. Miroslav Hájek 2 656 € (40%) Bratislava 851 04
  Anton Zelenka 1 992 € (30%) Bratislava 851 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.09.2010Nové sidlo:
   Krupinská 4 Bratislava 851 01
   16.09.2010Zrušené sidlo:
   Nám. Hraničiarov 8/b Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   31.08.2005Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 8/b Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení
   vodoinštaláterstvo a kurenárstvo
   projektovanie a realizácia inžinierskych stavieb v rozsahu vodohospodárske stavby, líniové vedenie a rozvody
   projektovanie a realizácia technického, technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu zdravotechnické zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia
   Noví spoločníci:
   Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.07.2005
   30.08.2005Zrušené sidlo:
   Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   30.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava 851 04
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   29.11.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   SQS s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   11.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Sonja"s Development Studio s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Marian Číčel Červeňova 2 Bratislava
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   Sonja"s Development Studio s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   analýza a vypracovanie štúdií výpočtových a komunikačných systémov
   analýza a vypracovanie štúdií preimyselných riadiacich systémov
   organizovanie školení v oblasti chemických, potravinárskych a strojárskych výrob a technológií a v oblasti výpočtovej a ko- munikačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemických, potravinárskych a strojárskych výrob a technológií a v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Marian Číčel Červeňova 2 Bratislava
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava