Create Invoice

PULI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PULI
PIN 31373216
TIN 2020398402
VAT number SK2020398402
Date create 27 May 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PULI
Miletičova 24
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 142 744 €
Profit -3 431 €
Capital 691 162 €
Own capital 1 871 €
Contact Information
Phone(s) 0255565385
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 645,172
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 367,555
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 28,643
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 28,643
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 338,912
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 338,912
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 274,697
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 33
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 27,751
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 27,751
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,751
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 238,304
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 237,951
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,075
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,876
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 353
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,609
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 477
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,132
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,920
4. Accrued income short-term (385A) 2,920
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 645,172
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,306
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 39,833
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 39,833
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 147,409
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 147,409
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -199,084
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 17,995
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -217,079
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 652,478
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 277
9. Liabilities from social fund (472) 277
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 652,168
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 71,291
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,291
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,509
7. Liabilities from social insurance (336) 1,507
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,001
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 555,860
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 33
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 92,244
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 142,744
III. Revenues from sale of services (602, 606) 92,244
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 50,500
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,191
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,650
D. Services (účtová group of 51) 123,362
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 22,902
E.1. Wages and salaries (521, 522) 16,279
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,868
4. Social expenses (527, 528) 755
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 227
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,111
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,111
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 50,000
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -103,064
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,553
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -33,768
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 7
2. Other interest income (662A) 7
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,031
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 33,515
2. Other expense (562A) 33,515
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,516
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,024
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,471
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373216 TIN: 2020398402 VAT number: SK2020398402
 • Registered seat: PULI, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Date create: 27 May 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Zaťková člen Popradská 48 Bratislava 821 06 12.10.2005
  Ing. Ján Polák člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 29.05.2006
  Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 19.09.2011
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Tököly Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.09.2011
   13.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   25.02.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   factoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   administratívne služby
   10.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Polák - člen Sibírska 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 29.05.2006
   09.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   05.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Zaťková - člen Popradská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.10.2005
   04.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   04.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomíra Mandzáková - člen L. Dérera 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Adriena Olajošová - člen J. Stanislava 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.05.2004
   03.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   14.04.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava 821 06
   13.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   26.09.1996Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   25.09.1996Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   15.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   25.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   PULI, a.s.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie konzultačnej činnosti v oblasti managementu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Dobiáš Belinského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Viliam Gubo Wolkrova 31 Bratislava 851 01
   Juraj Jančo Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Soukup Palkovičova 3 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Weiss Rumančekova 44 Bratislava 821 01