Create Invoice

EKOZEM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKOZEM
PIN 31373372
TIN 2020337000
Date create 07 June 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EKOZEM
Rybničná 61
83107
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 348 €
Profit 1 658 €
Capital 8 359 €
Own capital -147 677 €
Contact Information
Email ffca@upcmail.sk
Phone(s) 0905443347
Mobile phone(s) +421911458760, 0905443347
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,151
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,151
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,151
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,583
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 568
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,151
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -146,019
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -154,980
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -154,980
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,658
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,170
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,447
9. Liabilities from social fund (472) 1,447
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 149,723
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 149,199
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,199
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,348
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 4,747
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 601
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,108
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,192
D. Services (účtová group of 51) 943
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 44
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 847
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,240
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,135
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 102
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,138
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31373372 TIN: 2020337000
 • Registered seat: EKOZEM, Rybničná 61, 83107, Bratislava
 • Date create: 07 June 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07 04.01.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vladimír Zeman 6 639 € (100%) Rybničná 5 Bratislava 831 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.04.2001Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 831 07
   05.04.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   04.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   03.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   07.06.1994Nové obchodné meno:
   EKOZEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba verejnej zelene a komunikácií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom mechanizmov a dopravných prostiedkov
   nákup a predaj hrozna
   výroba a predaj hroznového vína
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07