Create Invoice

SPORITEĽŇAINVEST, investičná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SPORITEĽŇAINVEST, investičná
Status Destroyed
PIN 31374387
Date create 29 June 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SPORITEĽŇAINVEST, investičná
Veterná 6
81607
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374387
 • Registered seat: SPORITEĽŇAINVEST, investičná, Veterná 6, 81607, Bratislava
 • Date create: 29 June 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.02.2003Zrušené obchodné meno:
   SPORITEĽŇAINVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Veterná 6 Bratislava 816 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne investovanie t.j. zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich inves- tovania do cenných papierov
   správa majetku investičných fondov
   vykonávanie činností, ktoré bezprostredne súvisia s hore uvádzanými činnosťami
   správa majetku podielových fondov ako fondov tvorených majetkom investorov, podielnikov - majiteľov podielových listov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Horváth - člen predstavenstva Čsl. parašutistov 215/21 Bratislava 831 03
   Ing. Robert Veselý - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   Ing. Michal Zatkalík - člen predstavenstva Brančská 9 Bratislava 851 01
   14.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Horváth - člen predstavenstva Čsl. parašutistov 215/21 Bratislava 831 03
   Ing. Robert Veselý - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   Ing. Michal Zatkalík - člen predstavenstva Brančská 9 Bratislava 851 01
   13.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kopál Veľké Kršteňany 126 Partizánske 958 03
   Mgr. Peter Vasilčák Jána Stanislava 7 Bratislava 841 05
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   23.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Veselý Ventúrska 16 Bratislava 811 01
   22.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Haščík - predseda predstavenstva Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   23.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kopál Veľké Kršteňany 126 Partizánske 958 03
   Mgr. Peter Vasilčák Jána Stanislava 7 Bratislava 841 05
   22.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Darina Kittlerová - člen predstavenstva Paričkova 29 Bratislava 821 08
   Ing. Roman Švec Pavla Horova 18 Bratislava 841 08
   26.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Haščík - predseda predstavenstva Gruzínska 23 Bratislava 821 05
   Ing. Roman Švec Pavla Horova 18 Bratislava 841 08
   25.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Haščík - člen predstavenstva Gruzínska 21 Bratislava 821 05
   Ing. Roland Tóth - podpredseda Kostlivého 4 Bratislava 821 03
   05.09.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Haščík - člen predstavenstva Gruzínska 21 Bratislava 821 05
   JUDr. Darina Kittlerová - člen predstavenstva Paričkova 29 Bratislava 821 08
   04.09.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Hudec - predseda predstavenstva Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Tatiana Menyhartová Bajzova 12 Bratislava 821 08
   29.06.1994Nové obchodné meno:
   SPORITEĽŇAINVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Veterná 6 Bratislava 816 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie t.j. zhromažďovanie peňažných prostriedkov za účelom ich inves- tovania do cenných papierov
   správa majetku investičných fondov
   vykonávanie činností, ktoré bezprostredne súvisia s hore uvádzanými činnosťami
   správa majetku podielových fondov ako fondov tvorených majetkom investorov, podielnikov - majiteľov podielových listov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vladimír Hudec - predseda predstavenstva Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07
   JUDr. Tatiana Menyhartová Bajzova 12 Bratislava 821 08
   Ing. Roland Tóth - podpredseda Kostlivého 4 Bratislava 821 03