Create Invoice

JUPITER SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name JUPITER SLOVAKIA
PIN 31374590
TIN 2020353500
VAT number SK2020353500
Date create 06 July 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat JUPITER SLOVAKIA
Viedenská cesta 5
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 13 511 €
Profit -132 432 €
Capital 611 529 €
Own capital -80 137 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 612,689
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 13,251
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,208
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,578
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 630
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 9,043
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 4,043
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 599,438
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 584,689
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 67,273
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,273
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,744
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 514,672
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,749
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 496
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 14,253
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 612,689
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -212,569
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 165,970
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 165,970
A.III. Other capital funds (413) 182,102
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,835
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,835
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -1,739
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) -1,739
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -430,305
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -430,305
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,432
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,258
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 745,884
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 738,939
9. Liabilities from social fund (472) 6,945
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 79,374
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,142
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,142
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,300
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,112
7. Liabilities from social insurance (336) 12,730
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,953
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,137
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 8,534
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 13,511
III. Revenues from sale of services (602, 606) 8,534
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,348
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 410
D. Services (účtová group of 51) 31,282
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 101,890
E.1. Wages and salaries (521, 522) 78,617
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 21,232
4. Social expenses (527, 528) 2,041
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,604
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,207
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,207
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -130,837
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,158
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 636
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 133
2. Other expense (562A) 133
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 503
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -635
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -131,472
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,432
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31374590 TIN: 2020353500 VAT number: SK2020353500
 • Registered seat: JUPITER SLOVAKIA, Viedenská cesta 5, 85101, Bratislava
 • Date create: 06 July 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08 23.02.1999
  Deepti Rishi Fife road 31 East Sheen, Londýn SW14 7EJ Veľká Británia 03.03.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Božena Ďurďovičová 86 304 € (52%) Pavlovova 10 Bratislava 821 08
  JUPITER EXPORTS PTE LTD 79 665 € (48%) High Street Centre Singapure Singapure
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Deepti Rishi Fife road 31 East Sheen, Londýn SW14 7EJ Veľká Británia Vznik funkcie: 03.03.2010
   19.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2004Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so zákonom č. 179/1998 Z.z. v jeho úplnom znení, v zmysle Povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 25.4.2003, číslo 25040333002, špecifikácia vojenského materiálu v rozsahu : F - tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch, H - elektronické zariadenia ako súčasti zbraní, N - služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom
   29.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so Zákonom č. 179/1998 Z.z., v rozsahu ZVM 5, ZVM 6, ZVM 24
   26.02.2003Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   13.12.1999Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so Zákonom č. 179/1998 Z.z., v rozsahu ZVM 5, ZVM 6, ZVM 24
   23.02.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   22.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   17.07.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   01.08.1995Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 01
   31.07.1995Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   06.07.1994Nové obchodné meno:
   JUPITER SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08