Create Invoice

ALVIKA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ALVIKA
PIN 31376321
TIN 2020337187
VAT number SK2020337187
Date create 22 July 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ALVIKA
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 983 810 €
Profit 48 929 €
Capital 1 257 411 €
Own capital 170 172 €
Contact Information
Email alvika.sro@centrum.sk
Phone(s) 0264285216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 484,392
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 41,229
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 41,229
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 41,229
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,905
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 21,617
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,113
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 504
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 208,931
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 208,931
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,931
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 190,302
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 161,746
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,746
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,549
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 21,055
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,895
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,160
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,258
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 484,392
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,058
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,772
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,772
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,765
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,765
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 33,592
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 33,592
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,929
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,334
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 11,924
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 6,940
9. Liabilities from social fund (472) 4,984
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 368,569
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 257,294
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,294
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,730
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,196
7. Liabilities from social insurance (336) 6,705
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 978
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 10,841
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 10,841
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 48,792
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,983,810
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 48,792
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,914,191
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 20,654
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,916,370
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 43,049
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 484,474
D. Services (účtová group of 51) 1,022,718
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 240,699
E.1. Wages and salaries (521, 522) 175,782
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 60,477
4. Social expenses (527, 528) 4,440
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,700
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 20,904
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 20,904
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 10,156
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 82,727
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,943
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,440
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 412,742
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,897
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 41
2. Other interest income (662A) 41
XIV. Other income from financial activities (668) 3,856
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,418
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,400
2. Other expense (562A) 1,400
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,018
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,521
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,919
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 15,990
R.1. Income tax expense current (591, 595) 15,644
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 346
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376321 TIN: 2020337187 VAT number: SK2020337187
 • Registered seat: ALVIKA, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Date create: 22 July 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01 22.07.1994
  Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 02.03.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Július Alpár 3 386 € (50%) Klemensova 4 Bratislava 811 01
  Jozef Varga 3 386 € (50%) Eisnerova 38 Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.03.2006Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.03.2006
   24.03.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   27.05.2003Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   26.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   27.01.1998Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   07.06.1995Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   06.06.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALVIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod /na tovar, na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   strojárenská výroba - kovoobrábanie;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09