Create Invoice

FYTOFARM - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FYTOFARM
PIN 31376398
TIN 2020337198
VAT number SK2020337198
Date create 27 July 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FYTOFARM
Dúbravská cesta 21
84251
Bratislava
Financial information
Sales and income 566 337 €
Profit 8 734 €
Capital 294 227 €
Own capital 88 229 €
Contact Information
Phone(s) 0254793935, 0254776552
Fax(es) 0254776552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 292,198
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 25,747
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 17,480
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 17,480
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 8,267
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 829
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 2,438
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,221
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,186
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,186
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 110,105
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 94,096
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,096
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,500
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,017
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 153,930
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 29,716
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 124,214
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 230
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 292,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,963
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,960
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,960
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 74
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) 74
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 77,531
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 146,336
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -68,805
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,734
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,235
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 183,597
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 29,463
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,463
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147,730
7. Liabilities from social insurance (336) 3,707
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,020
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,020
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 566,337
II. Revenues from sales of own products (601) 549,837
III. Revenues from sale of services (602, 606) 16,500
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,432
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 203,985
D. Services (účtová group of 51) 112,918
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 164,588
E.1. Wages and salaries (521, 522) 131,363
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 32,425
4. Social expenses (527, 528) 800
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,479
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,011
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,011
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 57,064
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,387
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,905
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 249,434
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 6
2. Other interest income (662A) 6
XII. Foreign exchange gains (663) 360
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,656
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 941
2. Other expense (562A) 941
O. Exchange rate losses (563) 525
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,190
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,290
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,615
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376398 TIN: 2020337198 VAT number: SK2020337198
 • Registered seat: FYTOFARM, Dúbravská cesta 21, 84251, Bratislava
 • Date create: 27 July 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 27.07.1994
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 01.07.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. 3 320 € (33.3%) Borodáčova 17 Bratislava 821 03
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. 3 320 € (33.3%) Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
  Oľga Hýblová 3 320 € (33.3%) Brezovská 17 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.10.2013Noví spoločníci:
   Oľga Hýblová Brezovská 17 Bratislava 831 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 27.07.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   02.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 01.07.1999
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   01.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   11.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   10.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   03.03.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 21 Bratislava 842 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   02.03.1995Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   FYTOFARM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu rastlín, okrem výroby jedov a žieravín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a nákup a predaj tovarov
   výkon služieb v oblasti biotechnológií a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   poradenská činnosť v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu, v oblasti biotechnológie a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava