Create Invoice

PROFIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROFIS
PIN 31376789
TIN 2020333997
VAT number SK2020333997
Date create 08 August 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PROFIS
Riazanská 66
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 141 865 €
Profit 7 326 €
Capital 35 594 €
Own capital -726 €
Contact Information
Email profis@profis-okna.sk
Phone(s) 0243420545, 0243642092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 57,910
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,910
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,709
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,709
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 26,027
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 26,027
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,027
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 27,174
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,188
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 23,986
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 57,910
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,600
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,365
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 18,859
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -26,224
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,326
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,849
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,753
9. Liabilities from social fund (472) 2,753
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 48,096
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,017
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,017
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,892
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,121
7. Liabilities from social insurance (336) 1,181
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,885
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 461
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 461
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 141,865
III. Revenues from sale of services (602, 606) 141,865
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,665
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 82,878
D. Services (účtová group of 51) 10,827
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 36,508
E.1. Wages and salaries (521, 522) 26,896
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 9,466
4. Social expenses (527, 528) 146
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 212
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,230
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,200
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,160
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 839
O. Exchange rate losses (563) 22
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 817
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -838
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,362
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,036
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31376789 TIN: 2020333997 VAT number: SK2020333997
 • Registered seat: PROFIS, Riazanská 66, 83102, Bratislava
 • Date create: 08 August 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava 01.03.1999
  Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21 02.12.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavol Grom 4 647 € (70%) Riazanská 66 Bratislava
  Jana Nováková 1 992 € (30%) Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.12.2004Noví spoločníci:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   01.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   08.08.1994Nové obchodné meno:
   PROFIS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť každého druhu mimo tých druhov, na ktoré sa vyžadujú špeciálne povolenia
   nákup a predaj tovaru - veľkoobchod a maloobchod
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska a konzultačná činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava