Create Invoice

BPT INVEST, investičná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BPT INVEST, investičná
Status Destroyed
PIN 31377254
Date create 16 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BPT INVEST, investičná
Košická 6
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377254
 • Registered seat: BPT INVEST, investičná, Košická 6, 82106, Bratislava
 • Date create: 16 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.07.2006Zrušené obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zák.č.248/1992 Zb. a č.91/1994 Zb.
   vytvorenie a správa podielových fondov
   založenie a správa investičných fondov
   investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
   ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku fyzických a právnických osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kocúr - likvidátor Laurinská 10 Bratislava 811 01
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. - v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kocúr - likvidátor Laurinská 10 Bratislava 811 01
   13.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Kasanický Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Boris Kocúr - podpredseda Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Milan Lônčík - predseda Beniakova 2 Bratislava
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zák.č.248/1992 Zb. a č.91/1994 Zb.
   vytvorenie a správa podielových fondov
   založenie a správa investičných fondov
   investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
   ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku fyzických a právnických osôb
   28.05.1996Zrušené obchodné meno:
   BPT INVEST, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   leasing spojený s financovaním
   factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti factoringu a forfaitingu
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   BPT INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   leasing spojený s financovaním
   factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie poradenských a sprostredkovateľských služieb v oblasti factoringu a forfaitingu
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kasanický Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Boris Kocúr - podpredseda Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Milan Lônčík - predseda Beniakova 2 Bratislava
   16.05.1996Zrušené obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zákona č. 248/1992 Zb. a č. 91/1994 Zb.
   vytvorenie a správa podielových fondov
   založenie a správa investičných fondov
   investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
   ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku právnických a fyzických osôb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Kasanický Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Boris Kocúr - predseda predstavenstva Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Zuzana Kováčová Pečnianska 3 Bratislava
   03.05.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Kováčová Pečnianska 3 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Pavlovská Zvolenská 7 Bratislava
   16.08.1994Nové obchodné meno:
   BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní v zmysle zákona č. 248/1992 Zb. a č. 91/1994 Zb.
   vytvorenie a správa podielových fondov
   založenie a správa investičných fondov
   investovanie a reinvestovanie do majetku podľa príslušných právnych noriem
   ďalšie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním a správou majetku právnických a fyzických osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Kasanický Sekurisova 14 Bratislava
   Ing. Boris Kocúr - predseda predstavenstva Laurinská 10 Bratislava
   Ing. Eva Pavlovská Zvolenská 7 Bratislava