Create Invoice

Prvá Bratislavská - investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Prvá Bratislavská - investičný fond
Status Destroyed
PIN 31377335
Date create 17 August 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Prvá Bratislavská - investičný fond
Pribinova 25
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31377335
 • Registered seat: Prvá Bratislavská - investičný fond, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Date create: 17 August 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.05.1998Zrušené obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičný fond, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.06.1997Nové obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičný fond, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   16.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičný fond, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gabriela Salomonová - člen Vígľašská 3 Bratislava
   Jozef Šišulák - predseda Gessayova 11 Bratislava
   Svatoslav Vymazal - člen Batkova 9 Bratislava
   17.08.1994Nové obchodné meno:
   Prvá Bratislavská - investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   činnosti bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Gabriela Salomonová - člen Vígľašská 3 Bratislava
   Jozef Šišulák - predseda Gessayova 11 Bratislava
   Svatoslav Vymazal - člen Batkova 9 Bratislava